• Σχόλιο του χρήστη 'Φίλιππος Παγάνης' | 12 Ιουλίου 2016, 21:05

    Θεωρούμε σημαντικό να προβλεφθεί στο άρθρο 8, παρ. 3 η άνευ παραβόλου υπέρ του δημοσίου αντιπροσώπευση του βλαπτόμενου ενώπιον των δικαστηρίων από νομικά πρόσωπα, ενώσεις ή οργανώσεις. Εκ μέρους της Colour Youth - Κοινότητας LGBTQ Νέων Αθήνας, Φίλιππος Παγάνης