• Σχόλιο του χρήστη 'Δίκτυο Συμπαραστατών' | 13 Ιουλίου 2016, 10:27

    Άρθρο 27: Το ισχύον άρθρο 16 του Ν.3304/2005 είναι ο μοναδικός τρόπος επιβολής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον τομεά της συναλλακτικής παροχής υπηρεσιών, δηλαδή σε σχέση με τα δικαιώματα του καταναλωτή χωρίς διακρίσεις στον ιδιωτικό τομέα (π.χ. “απαγορεύονται οι ***” σε καταστήματα ή επεμβάσεις αποκλεισμού πελατών για έναν από τους λόγους διάκρισης που απαγορεύει το άρθρο 2). Η κατάργησή του θα αποστερήσει στους καταναλωτές το μοναδικό μέσο επιβολής της αρχής της ίσης μεταχείρισης στον ιδιωτικό τομέα της παροχής υπηρεσιών, αφού ούτε ο Συνήγορος του Πολίτη έχει αρμοδιότητα παρέμβασης στον ιδιωτικό τομέα πέραν το πεδίου της απασχόλησης και εργασίας. Προτείνουμε η διάταξη να παραμείνει στο νομοσχέδιο και να εμπλουτιστεί με τους νέους λόγους απαγορευμένων διακρίσεων.