• Σχόλιο του χρήστη 'Κ. Καρλής' | 22 Οκτωβρίου 2016, 20:41

    Διάταξη που αν και ελαφρώς διαφορετική έχει τεθεί και στο παρελθόν αλλά προφανώς δεν εφαρμόσθηκε δηλαδή δεν καταργήθηκαν οι δίκες για τις οποίες δεν υποβλήθηκε δήλωση. Ή αφορά δίκες που υποβλήθηκε δήλωση με βάση τις προισχύσασες διατάξεις για συνέχιση τους αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν προσδιορισθεί για συζήτηση;