• Σχόλιο του χρήστη 'Κ. Καρλής' | 22 Οκτωβρίου 2016, 20:08

    Φαίνεται ότι επαναλαμβάνει την ισχύουσα διάταξη και η προσθήκη για περισσότερες της μιας προσβαλλόμενες πράξεις επαναλαμβάνει χωρίς λόγο το αυτονόητο και ίσως δημιουργεί πρόβλημα κατανόησης. Όταν με μία προσφυγή προσβάλλονται περισσότερες πράξεις δημιουργούνται τόσες διαφορές όσες και οι προσβαλλόμενες πράξεις και συνεπώς για κάθε μία οφείλεται χωριστό και αυτοτελές παράβολο. Δεν υπάρχει λόγος να γίνεται αναφορά στο άθροισμα των ποσών αφού μαθηματικά το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.