• Σχόλιο του χρήστη 'ΑΝΩΝΥΜΟΣ' | 16 Φεβρουαρίου 2017, 03:41

    Μία παρατήρηση ως προς τη γραμματική διατύπωση: Η χρήση της διαζευκτικής πρότασης "ή εκτελούνται τα μέτρα του άρθρου 69..." σημαίνει ότι ακόμη και στην περίπτωση που ΔΕΝ εκτελείται κάποιο τέτοιο μέτρο σε τμήμα νοσοκομείου, ο εισαγγελέας θα είναι αρμόδιος (προφανώς μόνο) για την "εποπτεία της λειτουργίας του ειδικού Τμήματος του δημόσιου ψυχιατρικού ή γενικού νοσοκομείου"(περ.β'); Και αν ναι, ποιό θα είναι το περιεχόμενο της εποπτείας και πώς θα ασκείται; Δηλαδή ο εισαγγελέας θα είναι υπεύθυνος για την τυχόν υποστελέχωση του τμήματος ή για τις όποιες δυσλειτουργίες του; Οι αρμοδιότητες του ΣΕΥΥΠ (βλ. και Ν.4316/2014) καταργούνται; Σχόλιο: Διαχρονικά ο εισαγγελικός θεσμός χρησιμοποιείται ως "κυματοθραύστης" της αγανάκτησης των πολιτών λόγω της κακής λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης ή/και των ελεγκτικών μηχανισμών. Προφανώς, αυτό "βολεύει" την εκάστοτε εκτελεστική εξουσία, η οποία (όπως και στην προκείμενη περίπτωση) μέσω της νομοθετικής εξουσίας αυξάνει τις αρμοδιότητες των λειτουργών της δικαστικής εξουσίας, μετακυλίοντας στην τελευταία την ευθύνη.