• Σχόλιο του χρήστη 'Γιαννούλα Τσιλιφίκα Δικηγόρος LLM' | 5 Μαΐου 2017, 20:52

    Νομίζω πως είναι ιδιαίτερα σημαντικό (κυρίως για λόγους νομικής βεβαιότητας) να οριστεί και να εξειδικευτεί η έννοια 'κάθε ερευνητικό μέτρο' ('any investigative measure')του άρθρου 3 της οδηγίας 2014/41/EU, δηλαδή ποιά ακριβώς μέτρα θα περιλαμβάνει, εκτός απο αυτά που ήδη γνωρίζουμε και τα οποία ανευρίσκονται στο κεφάλαιο IV της οδηγίας.Δυστυχώς η έννοια αυτή δεν διευκρινίζεται ούτε στο ίδιο το κείμενο της οδηγίας για την ευρωπαική εντολή έρευνας.Ευχαριστώ.