• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ' | 29 Δεκεμβρίου 2017, 12:48
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο άρθρο αυτό θα πρέπει να προστεθούν ρητά οι εργατικές διαφορές, που πρέπει να προβλεθεί εξαίρεση τους παό την υποχρεωτικότητα, διότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν εξουσία διαθέσεως του αντικείμένου της διαφοράς, αφού δεν χωρεί παραίτηση από τα εργασιακά δικαιώματα του εργαζομένου, και αν αυτή συμβεί είναι άκυρη με βάση τον νόμο και την νομολογία του ΑΠ