• Σχόλιο του χρήστη 'Don Lope de Aguirre' | 29 Δεκεμβρίου 2017, 14:19
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στην προτεινόμενη διάταξη αναφέρται η φράση "εφόσον προσκομίσουν τίτλο σπουδών ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος". Η ρύθμιση θα πρέπει να περιορίζεται αποκλειστικά σε κατόχους τίτλου σπουδών νομικών σχολών της ημεδαπής ή αντίστοιχου τίτλου σπουδών νομικών σχολών της αλλοδαπής, νόμιμα αναγνωρισμένου στην ημεδαπή. Είναι αδιανόητο ένας μη νομικός να αναλαμβάνει τέτοια καθήκοντα, ανεξαρτήτως της εκπαίδευσης που ακολουθεί.