• Σχόλιο του χρήστη 'Πέλλα Τσαχάκη' | 29 Δεκεμβρίου 2017, 23:47
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Προτείνω το Μητρώο Διαμεσολαβητών να περιέχει επίσης και τις παρακάτω πληροφορίες: α) τις ξένες γλώσσες που γνωρίζει ο διαμεσολαβητής και στις οποίες θα ήταν ικανός να κάνει τη διαμεσολάβηση και β) τον τομέα ειδίκευσης, αν υπάρχει, π.χ. αστικές, εμπορικές, οικογενειακές, εργατικές διαφορές