• Σχόλιο του χρήστη 'Παναγιώτης Βασιλάκησ' | 30 Δεκεμβρίου 2017, 07:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θα πρέπει να υπάρξει απλούστευση στην διατύπωση για τις Υπαγόμενες Διαφορές, να τεθούν θέματα με ευρύ πεδίο εφαρμογής και να διατυπώνονται μόνον οι εξαιρέσεις. Η προτεινόμενη διατύπωση υπαγόμενων θεμάτων είναι περιοριστική για το θεσμό της διαμεσολάβησης. Θα πρέπει να ακολουθηθεί το παράδειγμα χωρών της ΕΕ όπου ο θεσμός λειτουργεί διευρυμένα αναφορικά με τις υπαγόμενες διαφορές για να υπάρξει ουσιαστική συνεισφορά του θεσμού στην εξωδικαστική επίλυση διαφορών.