• Σχόλιο του χρήστη 'Λυκούργος Μηνακάκης' | 30 Δεκεμβρίου 2017, 13:37

    Επίσης πρέπει να ορισθεί μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός συνεδριάσεων, διαφορετικά ο διαμεσολαβητής θα δύναται να επιβάλει συνεδριάσεις με σκοπό την αύξηση των ωρών απασχόλησής του και συνακόλουθα της αμοιβής του.