• Σχόλιο του χρήστη 'Ευγενία Σαρίδου' | 31 Δεκεμβρίου 2017, 09:33
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    παρ.4 (α): ποιος ο λόγος που διπλασιάστηκαν οι ώρες της βασικής εκπαίδευσης; στο μέτρο που είμαι σε θέση να γνωρίζω, η διεθνής πρακτική είναι 40-50 ώρες για την βασική εκπαίδευση. Θα πρότεινα να διατηρήσετε την βασική εκπαίδευση στις 40-50 ώρες και να εισάγετε υποχρεωτική μετεκπαίδευση για διαμεσολαβητές που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες σε ειδικής φύσεως υποθέσεις, όπως π.χ. (όχι τυχαίο το παράδειγμα!) για οικογενειακές υποθέσεις, δημιουργώντας ταυτόχρονα και ξεχωριστό μητρώο διαμεσολαβητών (με υποχρέωση διαρκούς εξέλιξης, μετεκπαίδευσης) εξειδικευμένων σε αυτόν τον τομέα. παρ. 4 (β): εφόσον -πολύ ορθά, δεδομένης της διαρκούς εξέλιξης- διατηρείται η υποχρέωση διαρκούς μετεκπαίδευσης, σκόπιμο θα ήταν να υποχρεωθούν οι φορείς κατάρτισης να παρέχουν και κάποιες υπηρεσίες δωρεάν, π.χ. ημερίδες εξειδικευμένων γνώσεων ή συνεδρίες προσομοιώσεων, ούτως ώστε να μην καταστεί η παροχή υπηρεσιών διαμεσολάβησης "προνόμιο λίγων".