• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ' | 2 Ιανουαρίου 2018, 01:46
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Προτείνουμε την τροποποίηση της παραγράφου 2 ως εξής: Ο διαμεσολαβητής βεβαιώνεται, ιδίως, ότι πριν από την έναρξη της διαμεσολάβησης τα μέρη, οι νομικοί τους παραστάτες και κάθε τρίτος που συμμετέχει στη διαδικασία έχουν κατανοήσει και συμφωνήσει ρητώς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμφωνίας για υπαγωγή της διαφοράς τους στη διαμεσολάβηση, συμπεριλαμβανομένων ιδίως των διατάξεων που ενδεχομένως διέπουν τις υποχρεώσεις εχεμύθειας που βαρύνουν όλους τους παραπάνω.