• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΤΩΝ' | 2 Ιανουαρίου 2018, 02:23
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Θεωρούμε τη διάταξη στη σωστή κατεύθυνση διότι θα βοηθήσει στη δημιουργία μιας πλήρους εικόνας της διαμεσολάβησης στην Ελλάδα. Ένα θέμα ωστόσο που θα πρέπει να αποσαφηνιστεί είναι αυτό της επαλήθευσης των στοιχείων που θα υποβάλλονται. Για να μην υπάρξουν περιπτώσεις εικονικών στοιχείων θα ήταν ίσως χρήσιμο να προβλεφθεί στο νόμο πως ο συνολικός αριθμός διαμεσολαβήσεων που χειρίστηκε ετησίως κάθε διαμεσολαβητής θα προκύπτει από το άθροισμα των Πρακτικών Συμφωνίας (ασχέτως αν έχουν κατατεθεί στο αρμόδιο Πρωτοδικείο) και των Πρακτικών Αποτυχίας και πως οποιαδήποτε αλλοίωση του αριθμού των υποθέσεων θα συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.