• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΚΟΡΔΑΚΗ' | 2 Ιανουαρίου 2018, 10:12

    Στο άρθρο 6 παρ.2 θεωρώ ότι αρμόζει να μπει η παρ.6 του άρθρου 5. Στο άρθρο 6 παρ.2 θεωρώ ότι δεν αρμόζει η φράση «συμβιβαστικής επίλυσης», δεδομένου ότι η διαμεσολάβηση δεν είναι απλός συμβιβασμός και θα πρέπει να αντικατασταθεί με τη φράση «συμφωνίας επίλυσης…». Στο ίδιο άρθρο και παράγραφο, η αναφορά στις αρχές της καλής πίστης και ειλικρίνειας είναι πολύ θεωρητικές, καθόσον άπειρες φορές ο διαμεσολαβητής αντιμετωπίζει το πρόβλημα της κρυφής ατζέντας των μερών που πρέπει να καταλάβει και να σπάσει και δεν είναι δεδομένη η ειλικρίνεια των μερών, ειδικά στο στάδιο το διαπραγματευτικό. Στο ίδιο άρθρο παρ.7, επαναλαμβάνεται η φράση «για την επίτευξη συμβιβαστικής επίλυσης» και αναφέρομαι στα παραπάνω. Στο τελευταίο εδάφιο λείπει το άρθρο «του».