• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΔΙΑΠ.ΔΙΑΜ' | 2 Ιανουαρίου 2018, 12:50
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Πολύ καλή η προσέγγιση του άρθρου αυτού για στατιστικούς λόγους -> οικονομικούς λόγους. Η "ετήσια έκθεση" πρέπει να γίνεται ηλεκτρονικά με εφαρμογή (όπως μία έρευνα με συνεχείς υπομνήσεις προς τους διαμεσολαβητές) και να μην επαφίεται στο εάν το θυμηθεί ο διαμεσολαβητής ή όχι. Καλό θα είναι να υπάρξει πρόβλεψη καταγραφής συγκεκριμένων στοιχείων κάθε διαμεσολάβησης σε ειδική εφαρμογή ώστε να μην απαιτείται ετήσια έκθεση. Η εφαρμογή μπορεί να έχει πληροφορίες χρήσιμες (π.χ. νομοθεσία) για τα μέρη , για το διαμεσολαβητή (υποδείγματα πρακτικών κοκ), φάσεις διαμεσολάβησης. Η είσοδος στην εφαρμογή πρέπει να γίνεται πιστοποιημένα μόνο από το διαμεσολαβητή. Το απόρρητο της διαδικασίας μπορεί να ελεγχθεί.