• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΔΙΑΠ.ΔΙΑΜ' | 2 Ιανουαρίου 2018, 12:46
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Η δημιουργία του μητρώου αποτελεί σημαντικό βήμα για την προώθηση του θεσμού. Στο μητρώο να υπάρχει link με το βιογραφικό του κάθε πιστοποιημένου διαμεσολαβητή, όπως γίνεται και σε άλλο μητρώο του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Ο διαμεσολαβητής βοηθάει τα μέλη να επιλύσουν τις διαφορές τους και δεν είναι απαραίτητο να είναι γνώστης ειδικών νομικών, οικονομικών κοκ θεμάτων. Η κατάρτιση όμως του διαμεσολαβητή, οι δεξιότητες του, η εμπειρία του, τα πτυχία του και η επιμόρφωση του αποτελούν σημαντικό κριτήριο επιλογής για τα μέρη .