• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΔΙΑΠ.ΔΙΑΜ' | 2 Ιανουαρίου 2018, 13:28
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών για την ισχύ του άρθρου 5 είναι υπερβολικά μεγάλο. Πρέπει να μεταβληθεί σε 3 έως 6 μήνες για να δοθεί ικανοποιητικός χρόνος προετοιμασίας. Επίσης η σταδιακή υποχρεωτικότητα ανά αντικείμενο σε διάστημα 3-9 μηνών είναι μία λύση.