Άρθρο 28 – ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ

α. Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από την δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός των διατάξεων των άρθρων 23, 24, 25, 26, οι οποίες τίθενται σε ισχύ τρείς (3) μήνες, ως και των διατάξεων του άρθρου 5, οι οποίες τίθενται σε ισχύ δώδεκα (12) μήνες, από την δημοσίευσή του.
β. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, όπως ανωτέρω ορίζεται, καταργείται η ισχύς προγενέστερων διατάξεων που ρυθμίζουν θέματα σχετικά με τη διαμεσολάβηση και ρυθμίζονται με αυτόν.
γ. Οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3898/2010 διατηρούνται σε ισχύ.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 14:14 | Πελαγία Χριστονάκη

  12 μήνες είναι τεράστιος χρόνος ιδίως σε ό,τι αφορά στις δανειακές αξιώσεις πιστωτικών ιδρυμάτων.

 • 2 Ιανουαρίου 2018, 13:28 | ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ-ΜΙΧΑΗΛ ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ-ΔΙΑΠ.ΔΙΑΜ

  Το χρονικό διάστημα των 12 μηνών για την ισχύ του άρθρου 5 είναι υπερβολικά μεγάλο. Πρέπει να μεταβληθεί σε 3 έως 6 μήνες για να δοθεί ικανοποιητικός χρόνος προετοιμασίας. Επίσης η σταδιακή υποχρεωτικότητα ανά αντικείμενο σε διάστημα 3-9 μηνών είναι μία λύση.

 • Θεωρούμε πως η εφαρμογή της υποχρεωτικότητας ορθώς προβλέπει μεταβατικό διάστημα, αφού απαιτεί ένα βαθμό προετοιμασίας. Ωστόσο προτείνουμε για την μεγαλύτερη αποτελεσματικότητας της νέας πρακτικής τη σταδιακή της εφαρμογή, πχ σε δύο αντικείμενα διαφορών στους 4 μήνες από την έναρξη ισχύος του νόμου, σε άλλα δύο αντικείμενα διαφορών στους 8 μήνες και στο σύνολο των διαφορών του άρθρου 5 στους 12 μήνες. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτηθεί η αναγκαία εμπειρία και θα υπάρξει η πρόνοια για πιθανές μικρές αλλαγές που θα συμβάλλουν στην άριστη λειτουργικότητα της διαδικασίας όταν θα εφαρμοστεί στο σύνολό της.

 • 1 Ιανουαρίου 2018, 18:24 | ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

  Τα άρθρα 24 & 25 θα πρέπει να ισχύσουν τουλάχιστον σε έξι (6) αν όχι επίσης σε δώδεκα (12) μήνες από την δημοσίευση του νόμου στο ΦΕΚ ώστε αφ’ ενός να μην στερηθούν το δικαίωμα τους να εξετασθούν και πιστοποιηθούν όσοι διαμεσολαβητές έχουν εκπαιδευθεί με το έως τώρα ισχύον σύστημα αφ’ ετέρου για να υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για την προετοιμασία από τους εκπαιδευτικούς οργανισμούς της νέας ύλης αλλά και από την Κεντρική Επιτροπή Διαμεσολάβησης του νέου τρόπου εξέτασης των υποψηφίων.

 • 30 Δεκεμβρίου 2017, 19:26 | Ράνια Σπυρίδωνος

  Η διαταξη του άρθρου 5 παρ 2 (έγγραφη ενημέρωση δυνατότητας προσφυγής σε διαμεσολάβηση από πληρεξούσιο δικηγόρο) θα πρέπει να έχει άμεση ισχυ, ώστε να προετοιμαστούν -ενημερωθούν εγκαίρως οι πολίτες και οι δικηγόροι πριν την έναρξη εφαρμογής της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης σε 12 μήνες.

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 17:46 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΑΒΟΡΑΣ

  ΘΕΩΡΩ ΟΤΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΦΕΡΘΕΙ EXPRESSIS VERBIS ΜΕ ΑΚΡΙΒΗ ΗΜΕΡΟΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΩΝ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΩΝ TOY. ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΩ ΤΟΝ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ 12 ΜΗΝΕΣ ΤΟΥ ΑΡ. 5 ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΩΡΙΤΕΡΑ Π.Χ. ΜΕ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΟ ΑΛΛΟ ΣΧΟΛΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Κ. Λ. ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ.

 • 29 Δεκεμβρίου 2017, 16:32 | Κατερίνα Παπαδημητρίου

  Η καινοτομία που επιφέρει το παρόν νομοσχέδιο στην προώθηση του θεσμού της Διαμεσολάβησης και στην εισαγωγή μίας άλλης κουλτούρας στην επίλυση των διαφορών, καθίσταται ουσιαστικά «δώρον άδωρον» με την εκτενή παράταση που δίδεται για τη θέση σε ισχύ του άρθρου 5.

 • 28 Δεκεμβρίου 2017, 20:12 | ΛΟΥΚΙΑ ΜΑΣΤΡΟΠΕΡΡΟΥ

  Οι διατάξεις του άρθρου 5 θα έπρεπε να τεθούν σε ισχύ εντός εννέα μηνών, ήτοι με την έναρξη του νέου δικαστικού έτους.