• Σχόλιο του χρήστη 'Πελαγία Χριστονάκη' | 2 Ιανουαρίου 2018, 13:22
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Πολυπληθής Επιτροπή, χωρίς σαφή εξειδίκευση και εμπειρία στη Διαμεσολάβηση, στην οποία εκπροσωπούνται ελάχιστα οι Διαμεσολαβητές, οι οποίοι ούτως ή άλλως δεν έχουν ένα ενιαίο φορέα, ενώ προκλητική είναι η συμμετοχή ειδικού επιστημονικού προσωπικού από το ΠΟΛΙΤΙΚΟ γραφείο του Υπουργού ΔΔΑΔ.