• Σχόλιο του χρήστη 'Γιαννοπούλου Ζωή, ΔΝ, Διαμεσολαβήτρια, Εκπαιδεύτρια Διαμεαολαβητών Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης' | 2 Ιανουαρίου 2018, 13:33
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Καλησπέρα σας και Καλή Χρονιά, Σηματοδοτώντας μια νέα, πολλά υποσχόμενη, αντιμετώπιση των νομικών και μη διαφορών μας ως κοινωνία χαιρετίζουμε το παρόν νομοθέτημα με ιδιαίτερη ικανοποίηση. Ένα νομοθέτημα το οποίο ξεπερνά σε καινοτομία πολλά αντίστοιχα ευρωπαϊκά. Όπως κάθε τί καινοτόμο θα χρειαστεί τον χρόνο και την απαραίτητη ευελεξία ενσωμάτωσης και εν τέλει αφομοίωσης του θερμού στα ελληνικά δεδομένα. Λαμβανομένων υπόψη των αυξημένων ποιοτικά και ποσοτικά αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Διαμεσολάβησης κρίνεται απαραίτητη η συνέργεια με τα ινστιτούτα κατάρτισης διαμεσολαβητών, τα οποία έχουν ήδη εκπαιδεύσει το σύνολο των διαπιστευμένων διαμεσολαβητών, έχουν προβεί σε μετεκπαιδεύσεις, διαγωνισμούς διαμεσολάβησης, σεμινάρια κτλ και στηρίζουν και τροφοδοτούν στην πράξη τους διαμεσολαβητές σε όλα τα στάδια άσκησης της δραστηριότητας τοιυς. Η γνώση και η εμπειρία που μεταλαμπαδεύονται αποτελούν εχέγγυα ασφαλούς και ποιοτικής παροχής των υπηρεσιών διαμεσολάβησης. Όπως σε κάθε αντικείμενο, αντίστοιχα και στη διαμεσολάβηση, ο ακαδημαϊκος τομέας και το περιβάλλον εργασίας πρέπει να αλληλοσυμπληρώνονται αποσκοπώντας εν γέρνει στην αρτιότερη παροχή των υπηρεσιών. Κρίνεται απαραίτητη στην Επιτροπή η εκπροσώπηση τους. Σας ευχαριστώ.