• Φορέας Κατάρτισης που πρέπει ρητά να αναφερθεί στο άρθρο 21 είναι το Πανεπιστημιακό Εργαστήριο του Παντείου Πανεπιστημίου, με τίτλο "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ', που έχει ιδρυθεί με το ΦΕΚ 993/28 Μαϊου 2015, το οποίο διέπεται αποκλειστικά από τις οικείες διατάξεις περί λειτουργίας των ΑΕΙ και οι σκοποί, το αντικείμενο και το έργο του είναι απόλυτα σύμφωνοι με την κατάρτιση και την προώθηση της διαμεσολάβησης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο και περιγράφονται αναλυτικά στο καταστατικό του (http://sociology.panteion.gr/index.php?p=content&section=2&id=259&lang=el). Το Εργαστήριο αποτελεί θεσμικό εταίρο του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης (Υπογραφή Προγραμματικής Συμφωνίας) στην εκπαίδευση των Επιμελητών Ανηλίκων (Σύνδεσμος Επιμελητών Ανηλίκων) για το θεσμό της συνδυαλλαγής και της διαμεσολάβησης. Διευθύντρια του Εργαστηρίου είναι η Καθηγήτρια Βασιλική Αρτινοπούλου, με εγνωσμένου κύρους ακαδημαϊκό, ερευνητικό και συγγραφικό έργο στο πεδίο της αποκαταστατικής δικαιοσύνης και της διαμεσολάβησης. Εφόσον υπάρχει και λειτουργεί ήδη από το 2015 στην Ελλάδα ad hoc ακαδημαϊκός κι ερευνητικός φορέας για τη διαμεσολάβηση και μάλιστα σε δημόσιο ΑΕΙ, προτείνουμε για λόγους ακαδημαϊκής τάξης και ευνομίας να ληφθεί υπόψιν η θεσμική λειτουργία του 'ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ' του ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ και να αναφερθεί ρητά είτε με προσθήκη σχετικής παραγράφου στο άρθρο 21, είτε ως συνεργαζόμενος φορέας/ θεσμικός εταίρος με το υπό ίδρυση Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο Β του άρθρου 21.