• Σχόλιο του χρήστη 'Πελαγία Χριστονάκη' | 2 Ιανουαρίου 2018, 14:28
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    το βιογραφικό του κάθε διαμεσολαβητή δεν μπορεί να περιλαμβάνεται στο Μητρώο. Μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να το αναζητά από την ιστοσελίδα του κάθε διαμεσολαβητή. Δεν είναι βάση προώθησης το μητρώο. Απαιτούνται τα ελάχιστα στοιχεία για τη διαπίστευσή του και την αναγκαία μετεκπαίδευσή του.