• Σχόλιο του χρήστη 'Ελευθέριος Χανιωτάκης' | 22 Φεβρουαρίου 2018, 18:12

    Με το άρθρο αυτό, στην παράγραφο 1 θεσπίζεται και καταργείται πάραυτα η ανεξαρτησία της Αρχής. Εφ' όσον υπάγεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Θα έπρεπε να διορθωθεί το άρθρο ώστε η Αρχή να υπόκειται μόνο σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, άλλως δεν είναι ανεξάρτητη: "Η Αρχή υπόκειται σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό της Βουλής"