• Σχόλιο του χρήστη 'Μαίρη Δεληγιάννη, Ζέπος & Γιαννόπουλος' | 4 Μαρτίου 2018, 17:51

    Οι περιορισμοί των δικαιωμάτων των υποκειμένων που προβλέπονται στην διάταξη αυτή δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του Άρθρου 23 παρ. 2 του Κανονισμού, καθώς η εν λόγω διάταξη δεν περιλαμβάνει τις ελάχιστες πληροφορίες που αναφέρει ο Κανονισμός με σκοπό να εξασφαλίσει ότι οι περιορισμοί των δικαιωμάτων αυτών δεν διευρύνονται κατά ανεπίτρεπτο τρόπο και δίδονται κάποιες ελάχιστες εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων των υποκειμένων.