• Σχόλιο του χρήστη 'Μαίρη Δεληγιάννη, Ζέπος & Γιαννόπουλος' | 4 Μαρτίου 2018, 17:59

    Άρθρο 43 παρ. 1 Δεδομένου ότι δεν καθίσταται σαφές ποιο πρόσωπο υπόκειται στην υποχρέωση της προηγούμενης διαβούλευσης, προτείνουμε να οριστεί με σαφήνεια το υπόχρεο πρόσωπο (ο υπεύθυνος επεξεργασίας ή ο εκτελών την επεξεργασία ή αμφότεροι). Κατά τη γνώμη μας, η προηγούμενη διαβούλευση θα πρέπει να αποτελεί ευθύνη μόνο του υπεύθυνου επεξεργασίας.