• Σχόλιο του χρήστη 'ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ' | 5 Μαρτίου 2018, 10:07

    Σχόλιο στην παρ.2: Δεν είναι τεχνικά εφικτό να καλυφθεί η εικόνα τρίτων προσώπων και εκτός αυτού δεν υπάρχει η δυνατότητα να γνωρίζουμε το πρόσωπο των αιτούντων και κυρίως δεν είναι ορθό να προβούμε σε επεξεργασία του αρχείου. Προτείνουμε να διαγραφεί η εν λόγω παράγραφος.