• Σχόλιο του χρήστη 'Αλέξανδρος Πέτρου' | 5 Μαρτίου 2018, 11:34

    Είναι κρίσιμο να διευκρινισθεί γενικότερα το ζήτημα της ευθύνης του «εκπροσώπου» του υπεύθυνου επεξεργασίας ή του εκτελούντα την επεξεργασία βάσει του άρθρου 27 του Κανονισμού, δεδομένης μάλιστα της αναφοράς στις εισαγωγικές παρατηρήσεις του Κανονισμού ότι «the designated representative should be subject to enforcement proceedings in the event of non-compliance by the controller or processor». Σε διαφορετική περίπτωση, σε πρακτικό επίπεδο, η ανάληψη του ρόλου «εκπροσώπου» ως υπηρεσία από νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα καθίσταται αμφίβολη και προβληματική.