• Σχόλιο του χρήστη 'Επιτροπή ΔΣ του ΔΣΘ για την εφαρμογή του κανονισμού ΕΕ 2016 / 679' | 5 Μαρτίου 2018, 13:47

    2. Άρθρο 5 (δεδομένα εικόνας και ήχου): Ανάγκη για επέκταση των προβλέψεων και σε περιπτώσεις καταγραφής δεδομένων και με άλλα τεχνικά μέσα (λ.χ. παρακολούθηση οχημάτων με καταγραφείς θέσης, ταχύτητας κ.ο.κ.). Αθανάσιος-Τρύφωνας Αλεξόπουλος (ΑΜ 8721), Ιωάννης Ανδρουλάκης (ΑΜ 4273 ), Σπυρίδων Πετρίδης ( ΑΜ 5433), Μαρία Πρωτοπαπαδάκη (ΑΜ 3180) , Βασίλειος Σιαπέρας (ΑΜ 9553) , Αρετή Σκουνάκη (ΑΜ 4298)