• Σχόλιο του χρήστη 'Σωτήρης' | 19 Ιουλίου 2018, 13:56

    Δεδομένων των ελλείψεων σε προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ, θα μπορούσαν να καλυφθούν οι ανάγκες του Αστυνομικού Κλάδου της Δικαστικής Αστυνομίας απο λοιπό προσωπικό του ευρύτερου Δημοσίου τομέα που πληροί τις προυποθέσεις και τα κριτήρια (πλην του ορίου ηλικίας). Αναφέρομαι στην πρόβλεψη στελεχωσης του εν λόγω κλάδου με αποσπάσεις( ή /και μετατάξεις)ειδικού ενστολου και ένοπλου προσωπικού των διαταξεων του άρθρου 19, ν.1339/83 που έχει προσληφθεί για την κάλυψη των αναγκών ασφαλείας του ευρύτερου δημοσίου τομέα.