• Σχόλιο του χρήστη 'ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ' | 30 Ιουλίου 2018, 10:14
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστάται «Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας» αποτελούμενη από μία Κεντρική Υπηρεσία, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από Περιφερειακά Τμήματα, καθένα από τα οποία εδρεύει σε αντίστοιχο Δικαστήριο ή Εισαγγελία, στη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και σε κάθε Διοικητικό Δικαστήριο. Διαιρείται σε Πολιτικό και Αστυνομικό Κλάδο. Τα στελέχη της Δικαστικής Αστυνομίας που υπηρετούν στα Περιφερειακά Τμήματα ανά Δικαστήριο ή Εισαγγελία, τελούν υπό τη διεύθυνση του Διευθύνοντος το Δικαστήριο ή την Εισαγγελία αντίστοιχα. ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ Δικαστικός Υπάλληλος Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.