Άρθρο 01 – Σύσταση – Έδρα

Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστάται «Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας» αποτελούμενη από μία Κεντρική Υπηρεσία, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από Περιφερειακά Τμήματα, καθένα από τα οποία εδρεύει σε αντίστοιχο Δικαστήριο ή Εισαγγελία. Διαιρείται σε Πολιτικό και Αστυνομικό Κλάδο. Τα στελέχη της Δικαστικής Αστυνομίας που υπηρετούν στα Περιφερειακά Τμήματα ανά Δικαστήριο ή Εισαγγελία, τελούν υπό τη διεύθυνση του Διευθύνοντος το Δικαστήριο ή την Εισαγγελία αντίστοιχα.

 • 17 Αυγούστου 2018, 13:45 | ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  Είναι γεγονός ότι η σκέψη της ίδρυσης και λειτουργίας της Δικαστικής Αστυνομίας στην Ελλάδα έχει ωριμάσει και υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που απαιτούν και μπορούν να στηρίξουν την αναγκαιότητα της ύπαρξης του θεσμού αυτού.
  Ωστόσο ένας νέος θεσμός, μία νέα υπηρεσία στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον όπου η ταχύτητα της πληροφορίας και των εξελίξεων γενικότερα είναι ιδιαίτερα σημαντική, θα πρέπει να λειτουργήσει άμεσα και με αποτελεσματικότητα αν όχι στο σύνολό του έργου της, τουλάχιστον σε ένα μέρος αυτού ώστε να εμπεδώσει στους πολίτες την ύπαρξή της και το αίσθημα της ασφάλειας που πρέπει να παρέχει η συγκεκριμένη υπηρεσία.
  Έτσι θεωρείται αναγκαίο και απαραίτητο για να μην επαναλαμβάνονται λάθη παρελθόντων ετών με πολυδιασπασμένα καθήκοντα, η ενσωμάτωση του συνόλου των καθηκόντων και των έργων της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης στον σκοπό και το έργο της Δικαστικής Αστυνομίας.
  Το πολύπειρο προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς που επί 19 χρόνια εκτελεί ένστολη και ένοπλη υπηρεσία, έχοντας εκτελέσει χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες μεταγωγές κρατουμένων, με καθήκοντα και υποχρεώσει όμοια με αυτά των υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και το οποίο υπάγεται διοικητικά στο ΥΔΔΑΔ, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα ΑΜΕΣΗΣ λειτουργίας της Δικαστικής Αστυνομίας.
  Η δε ένταξη των καθηκόντων της Εξωτερικής Φρουράς στην Δικαστική Αστυνομία, θα αποτελέσει πραγματική αναβάθμιση και στην Εξωτερική Φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης αφού θα μπορούν να διατέθενται συνολικά προσωπικό και μέσα για το σκοπό αυτό.
  Όπως είναι εύκολα αντιληπτό με την ενδεχόμενη ενσωμάτωση του έργου της Εξωτερικής Φρουράς στο έργο της Δικαστικής Αστυνομίας επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα αφού και η άμεση λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας θα είναι πραγματικότητα αλλά και η Εξωτερική Φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης θα αναβαθμιστεί και θα ελαχιστοποιηθούν προβλήματα όπως αυτό της έλλειψης προσωπικού καθώς υπό το πλαίσιο της νέας υπηρεσίας θα είναι ευκολότερη η διαχείριση του πολυπληθέστερου προσωπικού

 • 17 Αυγούστου 2018, 12:29 | ΣΟΦΙΑ ΒΙΔΑΛΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ Δ.Π.Θ.

  Είναι κατ΄αρχήν ορθή η διάρθρωση της υπό σύστασης υπηρεσίας σε Κεντρική και Περιφερειακές.

 • 30 Ιουλίου 2018, 10:14 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ

  Στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνιστάται «Υπηρεσία Δικαστικής Αστυνομίας» αποτελούμενη από μία Κεντρική Υπηρεσία, η οποία εδρεύει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από Περιφερειακά Τμήματα, καθένα από τα οποία εδρεύει σε αντίστοιχο Δικαστήριο ή Εισαγγελία, στη Γενική Επιτροπεία της Επικράτειας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστηρίων και σε κάθε Διοικητικό Δικαστήριο. Διαιρείται σε Πολιτικό και Αστυνομικό Κλάδο. Τα στελέχη της Δικαστικής Αστυνομίας που υπηρετούν στα Περιφερειακά Τμήματα ανά Δικαστήριο ή Εισαγγελία, τελούν υπό τη διεύθυνση του Διευθύνοντος το Δικαστήριο ή την Εισαγγελία αντίστοιχα.

  ΣΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΠΑΡΑΛΕΙΠΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΣΗΚΟΥΣΕΣ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ.
  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΝΙΑΔΗΣ
  Δικαστικός Υπάλληλος Διοικητικού Εφετείου Αθηνών.

 • 23 Ιουλίου 2018, 13:55 | Αλεξόπουλος Βασίλειος

  Αν κι ο θεσμός της Δικαστικής Αστυνομίας προβλεπόταν από Βασιλέως Όθωνα, με το Β.Δ. 85/31-12-1836 το οποίο ποτέ δεν εφαρμόστηκε, η «σφραγίδα» για την ίδρυσή της μπήκε το 1993 επί υπουργίας Άννας Ψαρούδα- Μπενάκη, ωστόσο ουδέποτε υπεγράφη το Προεδρικό Διάταγμα που θα άνοιγε το δρόμο για την εφαρμογή της σχετικής διάταξης νόμου.
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του υπάρχοντος νομοσχεδίου, σκοπός της Δικαστικής Αστυνομίας είναι η υποβοήθηση του έργου των δικαστικών και εισαγγελικών αρχών.
  Το τελικό ζητούμενο όμως οφείλει να είναι αν το νομοσχεδιο προχωραει στο μέλλον προς ένα ξεχωριστό Σώμα ή τελικά προς έναν ξεχωριστό μηχανισμό εντός του κόλπου της Ελληνικής Αστυνομίας μιας και με τόσα μεταβατικά στάδια Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων,με αποσπάσεις προσωπικού ανα τριετία, με την γνωστή σε όλους οικονομικη κατασταση της χώρας, με την υλικοτεχνική υποδομή που μεταφράζεται πάλι σε χρήματα και με την μεταβατική διάταξη του άρθρθου 8 ότι: “καθήκοντα Διοικητή του κάθε Περιφερειακού Τμήματος μπορούν να ασκούν Αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας” τότε μάλλον η απάντηση είναι κατανοητή σε όλους μας.
  Σε αυτό το σημείο πρέπει να προσθέσω ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει αποδείξει 18 χρόνια μετά την ίδρυση ενός άλλου ένστολου και ένοπλου προσωπικού, αυτού της εξωτερικης φρούρησης καταστημάτων κράτησης, ότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα ζητούμενα και στην υποστήριξη ενός ειδικού ένστολου και ένοπλου σώματος με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα ,παρόλο που η υπηρεσία αυτή δουλεύει με πλήρη επιτυχία και επάρκεια ως προς το έργο της, να μην έχει αναδειχθεί η Ιεραρχία της με αποτέλεσμα ακόμα και σήμερα να ασκεί χρέη διοίκησης η Ελληνική Αστυνομία.
  Μπορούμε κάλλιστα να φανταστούμε τι έχει να γινει με την δημιουργια και έτερου ειδικού ένστολού και ένοπλου σώματος στους κόλπους του Υπουργείου μας υπό την εποπτεία πάντα της ΕΛ.ΑΣ.
  Επειδή λοιπόν νομοτελειακά στα μεταβατικά-μελλοντικά στάδια ενός τέτοιου Οργανισμού όπως είναι η Δικαστική Αστυνομία θα ανοίξει η συζήτηση για ενσωμάτωση της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης, ιδιαιτέρως όταν θα προκύψουν υπαρκτά ζητήματα με τις μεταγωγές κρατουμένων από και προς τα Δικαστήρια,την φύλαξη αυτών και τα μέτρα τάξης μιας και ξαφνικά θα εμπλέκονται τρεις (03) Υπηρεσίες,οφείλει η Πολιτεία και ο Νομοθέτης να προβλέψει εξ αρχής την ολική μετάταξη-μετακίνηση στην υπό ίδρυση Δικαστική Αστυνομία των Εξωτερικών Φρουρών Καταστημάτων Κράτησης με ταυτόχρονο άνοιγμα των αρμοδιοτήτων Της έως την μάντρα των καταστημάτων κράτησης, του τελευταίου άλλωστε τμήματος του ποινικού δικαστικού συστήματος μας.

 • 18 Ιουλίου 2018, 16:47 | Κασιδακη ευθυμια

  Το νομοσχεδιο εφοσον ψηφιστει θα ισχυσει σε ολη την επικρατεια;