• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ' | 17 Αυγούστου 2018, 13:45
    Το βλέπω Θετικά/Αρνητικά:  

    Είναι γεγονός ότι η σκέψη της ίδρυσης και λειτουργίας της Δικαστικής Αστυνομίας στην Ελλάδα έχει ωριμάσει και υπάρχουν οι προϋποθέσεις εκείνες που απαιτούν και μπορούν να στηρίξουν την αναγκαιότητα της ύπαρξης του θεσμού αυτού. Ωστόσο ένας νέος θεσμός, μία νέα υπηρεσία στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον όπου η ταχύτητα της πληροφορίας και των εξελίξεων γενικότερα είναι ιδιαίτερα σημαντική, θα πρέπει να λειτουργήσει άμεσα και με αποτελεσματικότητα αν όχι στο σύνολό του έργου της, τουλάχιστον σε ένα μέρος αυτού ώστε να εμπεδώσει στους πολίτες την ύπαρξή της και το αίσθημα της ασφάλειας που πρέπει να παρέχει η συγκεκριμένη υπηρεσία. Έτσι θεωρείται αναγκαίο και απαραίτητο για να μην επαναλαμβάνονται λάθη παρελθόντων ετών με πολυδιασπασμένα καθήκοντα, η ενσωμάτωση του συνόλου των καθηκόντων και των έργων της Υπηρεσίας Εξωτερικής Φρούρησης Καταστημάτων Κράτησης στον σκοπό και το έργο της Δικαστικής Αστυνομίας. Το πολύπειρο προσωπικό της Εξωτερικής Φρουράς που επί 19 χρόνια εκτελεί ένστολη και ένοπλη υπηρεσία, έχοντας εκτελέσει χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες μεταγωγές κρατουμένων, με καθήκοντα και υποχρεώσει όμοια με αυτά των υπαλλήλων της Ελληνικής Αστυνομίας κατά την άσκηση των καθηκόντων τους και το οποίο υπάγεται διοικητικά στο ΥΔΔΑΔ, μπορεί και πρέπει να αποτελέσει βασικό πυλώνα ΑΜΕΣΗΣ λειτουργίας της Δικαστικής Αστυνομίας. Η δε ένταξη των καθηκόντων της Εξωτερικής Φρουράς στην Δικαστική Αστυνομία, θα αποτελέσει πραγματική αναβάθμιση και στην Εξωτερική Φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης αφού θα μπορούν να διατέθενται συνολικά προσωπικό και μέσα για το σκοπό αυτό. Όπως είναι εύκολα αντιληπτό με την ενδεχόμενη ενσωμάτωση του έργου της Εξωτερικής Φρουράς στο έργο της Δικαστικής Αστυνομίας επιτυγχάνεται το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα αφού και η άμεση λειτουργία της Δικαστικής Αστυνομίας θα είναι πραγματικότητα αλλά και η Εξωτερική Φρούρηση των Καταστημάτων Κράτησης θα αναβαθμιστεί και θα ελαχιστοποιηθούν προβλήματα όπως αυτό της έλλειψης προσωπικού καθώς υπό το πλαίσιο της νέας υπηρεσίας θα είναι ευκολότερη η διαχείριση του πολυπληθέστερου προσωπικού