• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ' | 7 Μαρτίου 2019, 07:27

    Το γεγονός ότι σε αρκετές περιπτώσεις στον πίνακα του άρ.185 περιλαμβάνονται πρόσωπα που δεν το επιθυμούν και δεν έχουν αιτηθεί ή δώσει τη συναίνεσή τους σχετικά (κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι, όπως ο υποφαινόμενος), θεωρώ ότι θα πρέπει να προστεθεί σχετική ρύθμιση που να απαιτεί κάτι τέτοιο. Άλλωστε η υποχρεωτική ανάθεση πρόσθετων αρμοδιοτήτων που δεν περιλαμβάνονται στα καθήκοντα για τα οποία προσλήφθηκαν τα πρόσωπα αυτά (που απαιτεί μάλιστα και εργασία πέραν του υπηρεσιακού ωραρίου), συνιστά "αναγκαστική εργασία" και έρχεται σε αντίθεση με την παρ.4, άρ.22 του Συντάγματος.