• Σχόλιο του χρήστη 'ΠΑΤΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ' | 7 Μαρτίου 2019, 13:32

    Επί τέλους πολύ σωστά, θεσπίζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 143, που επιτρέπει σε οποιονδήποτε διάδικο, κατηγορούμενο, παθόντα κ.λ.π. να προβαίνουν σε φωνοληψία με δικά τους μέσα, όλης της διαδικασίας διεξαγωγής μιάς δίκης στο ακροατήριο, με την απλή δήλωσή τους και εγγραφή αυτού στα πρακτικά, γιατί στα πρακτικά ουκ ολίγες φορές έχει διαπιστωθεί ότι δεν αναγράφονται σωστά όσα κατατέθηκαν από τους διάδικους. Αυτή η διάταξη θα συμβάλει αποτελεσματικά στην ορθή απονομή της δικαιοσύνης, αποκλείοντας μεροληπτικές συμπεριφορές των δικαστών ή παρεμβάσεις στο έργο τους. Να επιτραπεί το δικαίωμα της φωνοληψίας επίσης και στον μηνυτή, ακόμα και όταν ΔΕΝ παρίσταται ως πολιτικώς ενάγων. Αυτή η διάταξη παρακαλώ να συμπεριλάβει και τις δίκες σε αστικά δικαστήρια και όχι μόνο στα ποινικά.