• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΣΙΟΥ' | 8 Μαρτίου 2019, 10:53

    Και πώς συμβιβάζεται η μονομερής από τα δικαστικά όργανα διαδικασία της ποινικής διαταγής, δίχως αποδεικτική διαδικασία, δίχως δικαίωμα παραστάσεως με πληρεξούσιο, αλλά με μία καταδικαστική κρίση στηριζόμενη π.χ. στα στοιχεία που προσκόμισε μόνον ο μηνυτής με το τεκμήριο της αθωότητας, όταν εν προκειμένου καθιερώνεται δυνατότητα τεκμηρίου (μαχητού βέβαια) ενοχής;