ΠΕΜΠΤΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΠΡΩΤΟ ΤΜΗΜΑ – ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ποινική διαταγή

ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
Ποινική διαταγή

Άρθρο 409.- Ποινική διαταγή επί πλημμελημάτων. Στα πλημμελήματα που υπάγονται στην αρμοδιότητα του μονομελούς πλημμελειοδικείου, αν ο εισαγγελέας που ασκεί την ποινική δίωξη κρίνει ότι το υφιστάμενο αποδεικτικό υλικό δεν καθιστά αναγκαία τη διεξαγωγή ακροαματικής διαδικασίας για την περαιτέρω διακρίβωση των περιστατικών που θεμελιώνουν την ενοχή του κατηγορουμένου, υποβάλλει αίτηση για την έκδοση ποινικής διαταγής.

Άρθρο 410.- Παραπομπή της αίτησης στην τακτική διαδικασία ή έκδοση απόφασης. Αν ο δικαστής, στον οποίο υποβάλλεται η αίτηση για έκδοση ποινικής διαταγής, θεωρεί ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται δεν είναι επαρκή για την ενοχή του κατηγορουμένου, παραπέμπει την υπόθεση στην τακτική διαδικασία. Αν όμως θεωρεί ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι επαρκή για την ενοχή του κατηγορουμένου, εκδίδει χωρίς προηγούμενη ακρόαση του κατηγορουμένου σε δημόσια συνεδρίαση ποινική διαταγή με την οποία επιβάλλει σε αυτόν χρηματική ποινή μειωμένη τουλάχιστον κατά το ήμισυ σε σχέση με το οριζόμενο στο νόμο πλαίσιο ποινής ή ποινή φυλάκισης μέχρι έξι μηνών με υφ’ όρο αναστολή αυτής.

Άρθρο 411.- Περιεχόμενο ποινικής διαταγής. Η ποινική διαταγή περιέχει τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 140 περ. α έως γ, ακριβή καθορισμό της πράξης για την οποία εκδόθηκε με μνεία του άρθρου του ποινικού νόμου που την προβλέπει και την ποινή που επιβλήθηκε.

Άρθρο 412.- Αντιρρήσεις κατά της ποινικής διαταγής. Κατά της ποινικής διαταγής εκείνος που καταδικάστηκε μπορεί να υποβάλλει, μέσα σε δέκα πέντε ημέρες από την επίδοσή της, αντιρρήσεις με έκθεση που συντάσσει ο γραμματέας του δικαστηρίου που εξέδωσε την διαταγή ή ο γραμματέας του ειρηνοδικείου του τόπου διαμονής του. Στην έκθεση πρέπει να σημειώνεται η δικάσιμος κατά την οποία θα συζητηθούν οι αντιρρήσεις σύμφωνα με το άρθρο 413.

Άρθρο 413.- Συζήτηση στο ακροατήριο. 1. Αν οι αντιρρήσεις προβληθούν εμπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 412, η απόφαση που εκδόθηκε ανατρέπεται και η υπόθεση εισάγεται για να συζητηθεί με την κοινή διαδικασία στην πρώτη δικάσιμο ύστερα από δέκα ημέρες από την προβολή των αντιρρήσεων κατά το άρθρο 412. Την ημέρα αυτή ο κατηγορούμενος οφείλει να εμφανιστεί χωρίς κλήτευση, προσκομίζοντας και τα αποδεικτικά του μέσα. Διαφορετικά, δικάζεται σαν να ήταν παρών. Αν οι αντιρρήσεις έχουν υποβληθεί στον γραμματέα του ειρηνοδικείου, η υπόθεση συζητείται ύστερα από προηγούμενη κλήτευση του κατηγορουμένου (άρθρ. 166). Αναβολή της συζήτησης δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο.

Άρθρο 414.- Ένδικα μέσα. Κατά της απόφασης επί των αντιρρήσεων επιτρέπεται η άσκηση των ένδικων μέσων που προβλέπονται από τον κώδικα.

Άρθρο 415.- Μη δέσμευση από την απαγόρευση χειροτέρευσης. Το δικαστήριο, που δικάζει τις αντιρρήσεις σε πρώτο βαθμό, δεν δεσμεύεται από τη διάταξη του άρθρου 470 του Κώδικα.

Άρθρο 416.- Εκτέλεση ποινικής διαταγής. Αν δεν προβληθούν εμπρόθεσμα αντιρρήσεις, η διαταγή που εκδόθηκε σύμφωνα με το άρθρο 410 εκτελείται. Έφεση και αναίρεση εναντίον της δεν επιτρέπονται.

 • 20 Μαρτίου 2019, 15:43 | παντελής τραϊανός

  Θεωρώ αντισυνταγματικό να μην παρέχεται δικαίωμα αναβολής , έφεσης και αναίρεσης στην απόφαση που θα εκδοθεί μετά από αντιρρήσεις του καταδικασθέντος.

 • 18 Μαρτίου 2019, 09:22 | Αντώνης περακης

  1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα όπως η υπόθεσίς του δικασθή δικαίως, δημοσία και εντός λογικής προθεσμίας υπό ανεξαρτήτου και αμερολήπτου δικαστηρίου, νομίμως λειτουργούντος, το οποίον θα αποφασίση είτε επί των αμφισβητήσεων επί των δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του αστικής φύσεως, είτε επί του βασίμου πάσης εναντίον του κατηγορίας ποινικής φύσεως. Η απόφασις δέον να εκδοθή δημοσία, Άρθρο 6 εσδα…. αρχές δημοσιότητας αμεσότητας και τα υπόλοιπα δικαιώματα του κατηγορουμένου βλάπτονται η ποινικη δίκη γίνεται εγγραφή διαδικασία!!!!

 • 13 Μαρτίου 2019, 08:01 | Γεωργία

  Η σκέψη είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αν θέλουμε να έχει αποτέλεσμα, θα πρέπει ο Εισαγγελέας προηγουμένως να καλεί τον κατηγορούμενο, να τον ερωτά αν αποδέχεται την έκδοση ποινικής διαταγής, να προτείνει ποινή και να την αποδέχεται αυτός, συντασσομένης σχετικής εκθέσεως, η οποία θα συνοδεύει την αίτηση προς το Δικαστήριο για έκδοση ποινικής διαταγής. Άλλως, η ρύθμιση θα είναι αντίθετη προς την ΕΣΔΑ και αναποτελεσματική καθώς θα καταστεί προστάδιο της συζητήσεως στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.Ρυθμίσεως χρήζει το θέμα της πολιτικής αγωγής σε αυτή την περίπτωση.

 • 9 Μαρτίου 2019, 15:45 | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ ΣΠΑΧΟΣ

  Πολύ σωστά αναφέρθηκε πιο πριν το αυτονόητο, δηλαδή ότι ο προτεινόμενος θεσμός της ποινικής διαταγής είναι ξεκάθαρα αντισυνταγματικός. Αλλά αυτό στην Ελλάδα δεν είναι πρόβλημα… Διατάξεις που κρίνονται το 2012 συνταγματικές, το 2018 κρίνονται αντισυνταγματικές… Το πρόβλημα θα είναι η ΕΣΔΑ και το ΕΔΔΑ. Υπάρχει μία σαφής πρόοδος γενικά στο σχέδιο, αλλά εδώ υπάρχει αστοχία.

 • 8 Μαρτίου 2019, 19:48 | Ανδρέας Ζ.

  Ο θεσμός της ποινικής διαταγής θεωρώ ότι θα έχει αντίστροφα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Αφενός δεν θα αποσυμφορηθεί η διαδικασία ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, αφού προβλέπονται αντιρρήσεις, ένδικα μέσα κατα της απόφασης επι των αντιρρήσεων και εφόσον γίνουν δεκτές παραπομπή στην τακτική δικάσιμο και αφετέρου πλην κάποιων αδικημάτων, όπως υγειονομικών παραβάσεων και παραβάσεων του ΚΟΚ, δεν θα εφαρμοστεί στην πράξη ποτε. Η επιλογή του θεσμού αυτού αποτελεί και τη δικαιολογητική βάση για την εκτός δικαστηριακης πραγματικότητας εκ νέου μετακύλιση της καθ’υλη αρμοδιότητας επι των πλημμελημάτων στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο. Ρύθμιση που δεν λαμβάνει υπόψη την επι σχεδόν οχτώ έτη επιτυχημένη κατανομή της αρμοδιότητας μεταξύ Μονομελούς και Τριμελούς Πλημμελειοδικείου.

 • 8 Μαρτίου 2019, 10:53 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΣΙΟΥ

  Και πώς συμβιβάζεται η μονομερής από τα δικαστικά όργανα διαδικασία της ποινικής διαταγής, δίχως αποδεικτική διαδικασία, δίχως δικαίωμα παραστάσεως με πληρεξούσιο, αλλά με μία καταδικαστική κρίση στηριζόμενη π.χ. στα στοιχεία που προσκόμισε μόνον ο μηνυτής με το τεκμήριο της αθωότητας, όταν εν προκειμένου καθιερώνεται δυνατότητα τεκμηρίου (μαχητού βέβαια) ενοχής;

 • 8 Μαρτίου 2019, 10:40 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ

  Θα πρέπει να διευκρινιστεί το περιεχόμενο της αίτησης για έκδοση ποινικής διαταγής.
  Ιωάννης Τριανταφυλλίδης
  Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών

 • 7 Μαρτίου 2019, 20:57 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ

  Άστοχη η ρύθμιση και η μεταφορά του θεσμού της διαταγής πληρωμής από την πολιτική δίκη στην ποινική. Ο προτεινόμενος θεσμός της «ποινικής διαταγής», που οδηγεί στην επιβολή ποινή φυλάκισης μέχρι 6 μηνών για πλημμελήματα χωρίς προηγούμενη ακρόαση του κατηγορουμένου, εγείρει σημαντικό ζήτημα αντισυνταγματικότητας.

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».