• Σχόλιο του χρήστη 'ΣΑΝΤΡΑ ΒΕΛΛΟΓΛΟΥ' | 9 Μαρτίου 2019, 01:18

    Στο άρθρο 216, θα ήταν δόκιμο να διευκρινίζεται και να διαφοροποιείται το ύψος της ποινής σε περίπτωση απόπειρας απο περίπτωση που επέφερε τετελεσμένο γεγονός και ζημιά άνωτων 120 χιλ ευρώ. Δεν είνα δυνατόν να θεωρείται η απόπειρα τετελεσμένο γεγονός. Επιπλέον το ύψος των 120χιλ. ευρω δε συνδυάζεται με κάθειρξη δέκα ετών. Δηλαδή αν κάποιος αποκόμισε 121 χιλ ευρω θα δικαστεί με ποινή κάθειρξης 10 ετώνδεηλαδή με τον ίδιο τρόπο με κάποιον που αποκόμισε 1 εκ ευρώ!!!