ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

ΔΕΚΑΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΥΠΟΜΝΗΜΑΤΑ

Άρθρο 216
Πλαστογραφία

1. Όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει έγγραφο με σκοπό να παραπλανήσει με τη χρήση του άλλον σχετικά με γεγονός που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες τιμωρείται με φυλάκιση και χρηματική ποινή.
2. Με την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος για τον παραπάνω σκοπό εν γνώσει χρησιμοποιεί πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο.
3. Αν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων (παράγραφοι 1-2) σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, και το συνολικό όφελος ή η συνολική ζημία υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ τιμωρείται με κάθειρξη έως δέκα έτη και χρηματική ποινή.
4. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 στρέφονται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και το αντικείμενό τους υπερβαίνει συνολικά τις 120.000 ευρώ, επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών και χρηματική ποινή έως χίλιες ημερήσιες μονάδες. Οι πράξεις αυτές παραγράφονται μετά είκοσι έτη.

Άρθρο 217
Πλαστογραφία πιστοποιητικών

1.Όποιος με σκοπό να διευκολύνει την άμεση συντήρηση, την κίνηση ή την κοινωνική πρόοδο αυτού του ίδιου ή άλλου καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει πιστοποιητικό ή μαρτυρικό ή άλλο έγγραφο που κατά προορισμό χρησιμεύει για τέτοιους σκοπούς ή εν γνώσει του χρησιμοποιεί τέτοιο πλαστό ή νοθευμένο έγγραφο τιμωρείται με χρηματική ποινή ή παροχή κοινωφελούς εργασίας.
2.Mε την ίδια ποινή τιμωρείται όποιος χρησιμοποιεί για τον ίδιο σκοπό τέτοιο έγγραφο, που είναι γνήσιο, είχε εκδοθεί όμως για άλλον.
3. Με φυλάκιση τιμωρείται όποιος καταρτίζει πλαστό ή νοθεύει πτυχίο ή κάθε πιστοποιητικό γνώσεων ή δεξιοτήτων, ή νοθεύει γνήσιο ή κάνει χρήση αυτών, με σκοπό να καταλάβει θέση εργασίας ή να διεκδικήσει βαθμολογική ή μισθολογική προαγωγή στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα.

΄Αρθρα 218 -219
(Καταργούνται)

Άρθρο 220
Υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης

1. Όποιος πετυχαίνει με εξαπάτηση να βεβαιωθεί σε δημόσιο έγγραφο αναληθώς περιστατικό που μπορεί να έχει έννομες συνέπειες, καθώς και όποιος χρησιμοποιεί τέτοια ψευδή βεβαίωση για να εξαπατήσει άλλον σχετικά με το περιστατικό αυτό, τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή, αν δεν τιμωρείται βαρύτερα κατά τις διατάξεις για την ηθική αυτουργία.
2. Αν όμως υπάρχουν οι όροι του άρθρου 216 παρ. 3 και 4 ΠΚ, επιβάλλεται φυλάκιση και χρηματική ποινή.

Άρθρο 221
Ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις

1. Γιατροί, οδοντίατροι, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, χημικοί και μαίες που εν γνώσει εκδίδουν ψευδείς πιστοποιήσεις, οι οποίες προορίζονται να παρέχουν πίστη σε δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή σε μια ασφαλιστική επιχείρηση ή που μπορούν να ζημιώσουν άμεσα οικονομικά άλλον τιμωρούνται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. Αν οι ψευδείς αυτές πιστοποιήσεις προορίζονται για δικαστική χρήση, αυτοί που τις εκδίδουν τιμωρούνται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι μηνών και χρηματική ποινή.
2. Με φυλάκιση έως ένα έτος ή χρηματική ποινή τιμωρείται όποιος χρησιμοποιεί τέτοια ψευδή πιστοποίηση για να εξαπατήσει δημόσια, δημοτική ή κοινοτική αρχή ή νομικό πρόσωπο δημόσιου δικαίου ή ασφαλιστική επιχείρηση. Αν έγινε δικαστική χρήση της ανωτέρω ψευδούς πιστοποίησης, ο διάδικος που έκανε τη χρήση τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 222
Υπεξαγωγή εγγράφων

Όποιος με σκοπό να βλάψει άλλον αποκρύπτει, βλάπτει ή καταστρέφει έγγραφο του οποίου δεν είναι κύριος ή δεν είναι αποκλειστικά κύριος ή που άλλος έχει δικαίωμα, κατά τις διατάξεις του αστικού δικαίου, να ζητήσει την παράδοση ή την επίδειξή του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή.

΄Αρθρο 223
(Καταργείται)

 • 8 Απριλίου 2019, 20:58 | Ελένη

  Δεν συναινώ.

 • 6 Απριλίου 2019, 18:00 | Δ ΨΙΑΧΟΥ

  Για το Άρθ.221 ο κτηνιατρικός σύλλογος είναι νομικό πρόσωπο ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ δικαίου και η ψευδής βεβαίωση κτηνιάτρου ή τεχνικού συμβούλου (πάλι κτηνιάτρου) ο σκοπός της οποίας θα ήταν να μην διωχθεί ούτε πειθαρχικά από το σύλλογο αυτό ένας κτηνίατρος που υπέπεσε σε κάποιο παράπτωμα, ακόμα και σε βαριά αμέλεια, θα μείνει εντελώς ατιμώρητη! Ενώ ο ανίκανος κτηνίατρος θα εξακολουθούσε να ξεπαστρεύει ζώα!

 • 3 Απριλίου 2019, 13:41 | KB

  Απαραίτητη η αναπροσαρμογή των ποσοτικών ορίων των κακουργημάτων περί την περιουσία, την ιδιοκτησία και τα υπομνήματα (αρθ. 386 & 216) με βάση την αύξηση του τιμαρίθμου από την τελευταία σχετική τροποποίηση των ορίων αυτών έως σήμερα και την εναρμόνιση τους με την Ε.Ε., το ποσό των 120.000 ευρώ σε 200.000 ευρώ. Αν δε οι πράξεις στρέφονται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης το ποσό των 150.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ.

 • 26 Μαρτίου 2019, 16:29 | ΨΙΑΧΟΥ Δ

  Για να προσθέσω, γιατί πρέπει να επιστρέψει το Άρ.221 στη πρότερη μορφή του. Να εφαρμόζεται στις περιπτώσεις που μπορούν να «ζημιώσουν έννομα και ουσιώδη συμφέροντα αλλού προσώπου» όχι μόνο οικονομικά όπως γράφει το παρόν νομοσχέδιο. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα γιατί είναι τόσο σημαντικό αυτό. Οι κτηνίατροι δεν μπορούν να διωχθούν ποινικά για αμέλεια (π.χ. θάνατο ζώου από βαριά αμέλεια). Ο σύλλογος των κτηνιάτρων όμως, άμα συμβουλευτεί κάποιον τεχνικό σύμβουλο – άλλον κτηνίατρο – μετά από καταγγελία κατά κάποιου μέλους του για αμέλεια, δεν θα προχωρήσει σε πειθαρχική δίωξη αν ο τεχνικός σύμβουλος εκδώσει ψευδή ιατρική πιστοποίηση ότι δεν υπάρχει αμέλεια! Με συνέπεια να μην γίνει καμία πειθαρχική ενέργια ούτε να μπορεί να διωχθεί ούτε για υπόθαλψη εγκληματία ο τεχνικός σύμβουλος γιατί δεν είναι αδίκημα η αμέλεια κτηνιάτρων! ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ. Παρακαλώ, αποτρέψτε το.

 • 24 Μαρτίου 2019, 18:36 | ΨΙΑΧΟΥ Δ

  Με το Άρθ.221 του νομοσχεδίου, δεν θα διώκεται όποιος γιατρός πιστοποιεί ψευδώς ότι ο τάδε νοσηλευόταν τη συγκεκριμένη ημέρα. Αυτό μπορεί να μην επηρεάζει τα οικονομικά συμφέροντα κάποιου ιδιώτη αλλά μπορεί να ζημιώσει άλλα έννομα συμφέροντά του. Για παράδειγμα αν κάποιος κακόβουλος κάνει μια αγωγή ή μήνυση σε κάποιον άλλον όπου ισχυριζόταν ψευδώς ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο και δέχθηκε ένα υβριστικό τηλεφώνημα από τον εναγόμενο/μηνυόμενο (για να αυξήσει το μέγεθος του πόνου και συνεπώς της ζημιάς), και ο εναγόμενος/μηνυόμενος καταγγείλει συκοφαντική δυσφήμηση που σημαίνει πως ο ενάγων είναι υποχρεωμένος μεταξύ άλλων να αποδείξει ότι νοσηλευόταν στο νοσοκομείο…Τώρα όπως είναι τα πράγματα ο γιατρός θα το ξανασκεφτόταν να εκδώσει μια ψευδή πιστοποίηση. Αν γίνουν οι αλλαγές όμως; Θεωρώ ότι πρέπει να μείνει ως έχει το Άρ.221 γιατί υπάρχουν και άλλα έννομα συμφέροντα πλην τα οικονομικά! Παρεμπιμπτόντως, το παραπάνω μου συνέβη πραγματικά!

  Επίσης, με τη νέα διατύπωση ενδεχομένως να εκδίδονται ψευδείς ιατρικές πιστοποιήσεις για δικαστική χρήση – για αναβολές στα δικαστήρια. Αλλά δεν θα ζημιώνουν τα οικονομικά συμφέροντα κάποιου!

 • 24 Μαρτίου 2019, 18:54 | ΨΙΑΧΟΥ Δ

  Για το άρθ.221 δεν αρκεί να ζημιώνεται κάποιος ιδιώτης μόνο οικονομικά από την έκδοση μιας ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης. Για παράδειγμα, η ψευδής πιστοποίηση θα μπορούσε να κάνει τον σύλλογο του γιατρού να τον απήλλασσε από πειθαρχικές ευθήνες. Κάποιος ιδιώτης θα μπορούσε να ζημιωθεί και ηθικά από την απόκρυψη μιας ενδεχόμενης αμέλειας! Χάνει την ευκαιρία να δικαιωθεί. Χώρια ότι καταγγέλοντας τον γιατρό για αμέλεια για παράδειγμα, μπορεί να του γίνουν μετά και μηνύσεις! Κατά την άποψή μου θα πρέπει σε αυτό το σημείο να μείνει ως έχει ήτοι « ή που μπορούν να ζημιώσουν έννομα και ουσιώδη συμφέροντα αλλού προσώπου».

 • 23 Μαρτίου 2019, 12:31 | Α. τρικεριωτης

  Στον Ν.1608/50 που προτείνεται να καταργηθεί, το κατώτατο οικονομικό όριο για τά κακουργήματα είναι 147.000€ το οποίο έιχε νομοθετηθεί πριν από 20 και πλέον έτη. Σήμερα στα κακουργήματα προτείνεται το ποσό των 120.000€ ενώ ο πληθωρισμός μεσα στην 25ετία που πέρασε τουλάχιστον διπλασιάστηκε γι αυτό, θεωρούμε οτι, το κατώτατο οικονομικό όριο στά κακουργήματα ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΤΟ ΟΡΙΟ 300.000€
  Αρθρο 405
  2. Το αξιόποινο των εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρθρο 386 έως 386Α, 388 έως 394 και 397 έως 404 (να συμπεριληφθεί και το 216) εξαλείφεται αν ο υπαίτιος, με δική του θέληση και πριν από την πρώτη εξέτασή του ως υπόπτου ή κατηγορουμένου ικανοποιήσει εντελώς τον ζημιωθέντα χωρίς παράνομη βλάβη τρίτου. Η μερική μόνο ικανοποίηση εξαλείφει το αξιόποινο κατά το αντίστοιχο μόνο μέρος.
  Η παραπάνω παράγραφος πρέπει να εφαρμοστεί και στην περίπτωση της πλαστογραφίας για να μην έχουμε διαφορετική μεταχείριση για κακουργήματα που αντιμετωπίζονται με τις ίδιες ποινές, επίσης επισημαίνουμε ότι, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του Ν. 4312/2014, εκείνος ο οποίος έχει καταβάλει και εξοφλήσει ολοσχερώς το οφειλόμενο προς το Δημόσιο χρηματικό ποσό-τίμημα κατά την απολογία του στον ανακριτή, τότε σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν 4312/2014, η τιμωρία για την πλαστογραφία ειναι ποινές φυλάκισης πολύ μικρές, μικρότερες των 2 ετών.

 • 19 Μαρτίου 2019, 14:56 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Δ.

  Μηπως το υψος των πλεον των 120.000 ευρω του συνολικου οφελους η της συνολικης ζημιας που οριζεται οτι πρεπει να υφισταται ,προκειμενου ενα αδικημα πλαστογραφιας να εχει τον χαρακτηρα κακουργηματικης μορφης,ειναι πολυ χαμηλο για την εποχη μας σε σχεση με την τιμαριθμοποιηση και την προσαρμογη των ποσων στα σημερινα δεδομενα για την Ελληνικη Οικονομια;Μηπως θα πρεπει να ορισθει οτι αυτο θα πρεπει να υπερβαινει τουλαχιστον το ποσο των 300.000 ευρω και το χαμηλωτερο απο αυτο να χαρακτηριζεται πλημμεληματικου χαρακτηρα;

 • 14 Μαρτίου 2019, 16:39 | Παναγιωτης Πανουλης

  Θα ήταν δόκιμο, στη §3 και §4 του άρθρου 216, όπου το [ υπερβαίνει συνολικά τις 120.000 ευρώ ], να αντικατασταθεί με τη φράση “ να είναι συνολικά ιδιαιτέρως μεγάλης αξίας πάντως όχι ολιγότερο των 350.000 ευρώ ”. Με τη τιμαριθμοποίηση και αναπροσαρμογή των ποσών στα σημερινά δεδομένα, ώστε πραγματικά να αντανακλά πλήρως την ιδιαίτερα μεγάλη αξία του σκοπούμενου συνολικού οφέλους ή της συνολικής ζημίας, άλλως θα είναι άδικο για κάποιον που συνολικά αποκόμισε 120.001 ευρώ να δικαστεί το ίδιο, με κάποιον που αποκόμισε 1.000.000 ευρώ.
  Αναφορές
  Οι αναλυτικοί πίνακες για την κοινοποίηση της ΔΥΕ είναι διαθέσιμοι στην ακόλουθη διεύθυνση: http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL03/

  -Σημείωση: Μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα Η μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου όπως καθορίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής για την Ελλάδα δεν υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ και δεν εμφανίζεται στο παρόν στατιστικό Δελτίο Τύπου. Κατά τη μέτρηση του πρωτογενούς ισοζυγίου στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής, μια σειρά από δαπάνες και έσοδα αντιμετωπίζονται διαφορετικά από ότι αντιμετωπίζονται κατά την κατάρτιση των δημοσιονομικών στοιχείων για τους σκοπούς της Διαδικασίας Υπερβολικού Ελλείμματος (ΔΥΕ). Πιο συγκεκριμένα τα στοιχεία που αντιμετωπίζονται διαφορετικά στο πλαίσιο του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής περιλαμβάνουν τα έσοδα από ιδιωτικοποιήσεις περιουσιακών στοιχείων, συναλλαγές για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τα έσοδα από μεταφορές ποσών που συνδέονται με εισοδήματα των εθνικών κεντρικών τραπεζών της ευρωζώνης, τα οποία προέρχονται από την κατοχή Ελληνικών κρατικών ομολόγων στα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια.
  Πληροφορίες
  Διεύθυνση Εθνικών Λογαριασμών,
  Τηλ: 213 135 2081, Fax: 213 1352552
  Τμήμα Λογαριασμών Γενικής Κυβέρνησης και Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών ,
  Τηλ: 213 1352079, Fax: 213 1352552

 • 13 Μαρτίου 2019, 20:57 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Στο άρθρο 216 επειδή οι δικαστές ως επί τω πλείστων δεν εφαρμόζουν το αυτονόητο θα πρέπει να διαφοροποιηθεί το ύψος της ποινής α) στην περίπτωση της απόπειρας, β) σε περίπτωση που έχουμε απρόσφορη (δεν ήταν δυνατόν να γίνει) απόπειρα (βλέπε απόφαση υπόθεσης Αιξωνής) από το τετελεσμένο γεγονός.

 • 13 Μαρτίου 2019, 15:04 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Ορθή ως σκέψη η αναπροσαρμογή των ποσοτικών ορίων των κακουργημάτων περί την περιουσία, την ιδιοκτησία και τα υπομνήματα. Όμως, με βάση την αύξηση του τιμαρίθμου από την τελευταία σχετική τροποποίηση των ορίων αυτών έως σήμερα, τα ποσά αυτά θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν ανάλογα, δηλαδή αυτό των 120.000 ευρώ σε 150.000 ευρώ, των 150.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ. Αν δε οι πράξεις στρέφονται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης το αντικείμενό τους να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

  ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ:
  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων
  Πλοήγηση στη Διαβούλευση
  Αναρτήθηκε
  14 Δεκεμβρίου 2011, 21:00
  Ανοικτή σε Σχόλια έως
  26 Δεκεμβρίου 2011, 23:59
  Ολοκληρώθηκε.
  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
  ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

  Άρθρο 36: Αναπροσαρμογή ποσών
  . Το προβλεπόμενο στις διατάξεις: α) της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του ν. 2803/2000 (A΄48), β) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 2803/2000 (Α΄48), γ) της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 2656/1998 (Α΄ 265), δ) της παραγράφου 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 3560/2007 (Α΄ 103), ε) του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ αναπροσαρμόζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000)ευρώ.
  2. Το προβλεπόμενο στη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 2803/2000 (Α΄48) ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ αναπροσαρμόζεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)ευρώ.
  3. Το προβλεπόμενο στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1608/1950 (Α΄301) ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ αναπροσαρμόζεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

 • 13 Μαρτίου 2019, 14:51 | ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

  Ορθή ως σκέψη η αναπροσαρμογή των ποσοτικών ορίων των κακουργημάτων περί την περιουσία, την ιδιοκτησία και τα υπομνήματα. Όμως, με βάση την αύξηση του τιμαρίθμου από την τελευταία σχετική τροποποίηση των ορίων αυτών έως σήμερα, τα ποσά αυτά θα πρέπει να αναπροσαρμοστούν ανάλογα, δηλαδή αυτό των 120.000 ευρώ σε 150.000 ευρώ, των 150.000 ευρώ σε 300.000 ευρώ. Αν δε οι πράξεις στρέφονται άμεσα κατά του νομικού προσώπου του ελληνικού Δημοσίου, των νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου ή των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης το αντικείμενό τους να υπερβαίνει συνολικά το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

  τεκμηρίωση :

  Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
  Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων
  Πλοήγηση στη Διαβούλευση
  Αναρτήθηκε
  14 Δεκεμβρίου 2011, 21:00
  Ανοικτή σε Σχόλια έως
  26 Δεκεμβρίου 2011, 23:59
  Ολοκληρώθηκε.
  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
  «για τη δίκαιη δίκη και την αντιμετώπιση φαινομένων αρνησιδικίας»
  ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ ́
  ΕΙΔΙΚΟΙ ΠΟΙΝΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ

  Άρθρο 36: Αναπροσαρμογή ποσών
  . Το προβλεπόμενο στις διατάξεις: α) της παραγράφου 2 του άρθρου τρίτου του ν. 2803/2000 (A΄48), β) της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 2803/2000 (Α΄48), γ) της παραγράφου 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 2656/1998 (Α΄ 265), δ) της παραγράφου 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 3560/2007 (Α΄ 103), ε) του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ποσό των εβδομήντα τριών χιλιάδων (73.000) ευρώ αναπροσαρμόζεται στο ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000)ευρώ.
  2. Το προβλεπόμενο στη διάταξη της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου τέταρτου του ν. 2803/2000 (Α΄48) ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ αναπροσαρμόζεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000)ευρώ.
  3. Το προβλεπόμενο στη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1608/1950 (Α΄301) ποσό των εκατό πενήντα χιλιάδων (150.000) ευρώ αναπροσαρμόζεται στο ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ.

 • 9 Μαρτίου 2019, 01:18 | ΣΑΝΤΡΑ ΒΕΛΛΟΓΛΟΥ

  Στο άρθρο 216, θα ήταν δόκιμο να διευκρινίζεται και να διαφοροποιείται το ύψος της ποινής σε περίπτωση απόπειρας απο περίπτωση που επέφερε τετελεσμένο γεγονός και ζημιά άνωτων 120 χιλ ευρώ. Δεν είνα δυνατόν να θεωρείται η απόπειρα τετελεσμένο γεγονός.
  Επιπλέον το ύψος των 120χιλ. ευρω δε συνδυάζεται με κάθειρξη δέκα ετών. Δηλαδή αν κάποιος αποκόμισε 121 χιλ ευρω θα δικαστεί με ποινή κάθειρξης 10 ετώνδεηλαδή με τον ίδιο τρόπο με κάποιον που αποκόμισε 1 εκ ευρώ!!!