• Σχόλιο του χρήστη 'ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΡΕΚΟΣ' | 9 Μαρτίου 2019, 14:31

    Ο λόγος αποκλεισμού του δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού δεν νοείται να κάμπτεται από την αδυναμία συγκρότησης του επαρχιακού δικαστηρίου. Ας προβλεφθεί διακοπή ή αναβολή. Ο Δικαστής ή Εισαγγελέας που τεκμαίρεται αμάχητα ότι δεν έχει τα εχέγγυα αμεροληψίας, όταν π.χ. μετείχε στην πράξη παραπομπής του κατηγορούμενου, δεν καθίσταται αμερόληπτος επειδή δεν υπάρχει άλλος να δικάσει. Κατά τα λοιπά, το νέο άρθρο αποτελεί σαφή πρόοδο.