• Σχόλιο του χρήστη 'Στέφανος Πάττας' | 10 Μαρτίου 2019, 11:41

    Υπάρχουν πάρα πολλές, ακόμα μορφές σχέσεων, που μπορεί να συνδέουν τον κατηγορούμενο ή τον μηνυτή, με τον δικαστή, οι οποίες μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα μιάς δίκης. Κατανοητό ότι, όλες αυτές είναι αδύνατον να συμπεριληφθούν στις διατάξεις ενός Νόμου, πέραν των όσων αναφέρονται στα συγκεκριμένα άρθρα. Κάποιες σχέσεις, μπορεί να μην είναι καν γνωστές. Σε μία τέτοια περίπτωση τι γίνεται; Θα περιμένεις να δικαιωθείς πότε; Για το λόγο αυτό, δώστε το δικαίωμα, δεύτερης κρίσης, σε όλες τις περιπτώσεις καταδικαστικών αποφάσεων αλλά και ΑΘΩΩΤΙΚΩΝ αποφάσεων, με το δικαίωμα άσκησης ενδίκων μέσων από τους κατηγορούμενους αλλά και από κάθε μηνυτή (διάδικο ή όχι). Μπορεί στις εφέσεις αυτές, να καταβάλλεται ένα παράβολο, το οποίο όμως σε περίπτωση δικαίωσης, να επιστρέφεται. Σε κάθε περίπτωση, νομοθετείστε, όλες τις αναγκαίες διατάξεις, θεσπείστε περισσότερες ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να αποκλείεται η μεροληψία. Έτσι θα έχουμε καλύτερη απονομή του δικαίου και εμπιστοσύνη του πολίτη προς τη Δικαιοσύνη.