• Σχόλιο του χρήστη 'Theodore' | 10 Μαρτίου 2019, 21:28

    Ανάλογα τη βαρύτητα των βλαβών που προκλήθηκαν πρέπει να είναι και η ποινη Για παράδειγμα αν κάποιος προξένησε βλάβες που καθιστούν κάποιον ανίκανο προς εργασία για το υπόλοιπο της ζωής του θα πρέπει να αποζημιώσει για το υπόλοιπο της ζωής του παθοντως τουλάχιστον με τον τρέχον μηνιαίο μισθό εφ όρου ζωής αν υπάρχει μηνιαίος μισθος ή τον κατώτατο μισθό αν δεν υπάρχει, και εφ όσον η βλάβη προέρχεται από αμέλεια. Αν προέρχεται από πρόθεση, η όφελος εκτός της αποζημίωσης θα πρέπει να υπάρχει και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 μήνες ανά έτος αναπηρίας σε αμέλεια η 4 μήνες ανά έτος αναπηρίας σε προθεση