ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΙΒΛΙΟ – ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ – ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Άρθρο 308
Σωματική βλάβη

1. Όποιος προξενεί σε άλλον σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας του τιμωρείται με φυλάκιση έως δύο έτη ή χρηματική ποινή. Αν η κάκωση ή βλάβη της υγείας που του προξένησε είναι εντελώς ελαφρά, τιμωρείται με παροχή κοινωφελούς εργασίας.
2. Για τη δίωξη της πράξης της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται έγκληση, εκτός αν ο παθών είναι δημόσιος υπάλληλος και η πράξη τελέστηκε κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας του ή για λόγους σχετικούς με την εκτέλεσή της, οπότε η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη.
3. Η σωματική βλάβη της παραγράφου 1 δεν είναι άδικη, όταν επιχειρείται με τη συναίνεση του παθόντος και δεν προσκρούει στα χρηστά ήθη.
4. Ο υπαίτιος της πράξης της παραγράφου 1 είναι δυνατό να απαλλαγεί από κάθε ποινή αν παρασύρθηκε στην πράξη από δικαιολογημένη αγανάκτηση, εξαιτίας μιας αμέσως προηγούμενης πράξης που τέλεσε ο παθών εναντίον του ή ενώπιόν του και που ήταν ιδιαίτερα σκληρή ή βάναυση.

Άρθρο 309
Επικίνδυνη σωματική βλάβη

Αν η πράξη του προηγούμενου άρθρου τελέστηκε με τρόπο που μπορούσε να προκαλέσει στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά σωματική βλάβη, επιβάλλεται φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή.

Άρθρο 310
Βαριά σωματική βλάβη

1. Όποιος προκαλεί σε άλλον βαριά σωματική βλάβη τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους. Aν επεδίωκε την πρόκληση της βαριάς σωματικής βλάβης, τιμωρείται κάθειρξη έως δέκα έτη.
2. Βαριά σωματική βλάβη υπάρχει ιδίως αν η πράξη προξένησε στον παθόντα κίνδυνο ζωής ή βαριά και μακροχρόνια αρρώστια ή σοβαρό ακρωτηριασμό ή αν τον εμπόδισε σημαντικά και για πολύ χρόνο να χρησιμοποιεί το σώμα ή τη διάνοιά του.

Άρθρο 311
Θανατηφόρα σωματική βλάβη

Αν η σωματική βλάβη είχε επακόλουθο το θάνατο του παθόντος, επιβάλλεται κάθειρξη έως δέκα έτη. Αν ο υπαίτιος επιδίωκε τη βαριά σωματική βλάβη του παθόντος επιβάλλεται κάθειρξη.

Άρθρο 312
Σωματική βλάβη αδυνάμων ατόμων

1. Όποιος προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας σε ανήλικο ή σε πρόσωπο που δεν μπορεί να υπερασπίσει τον εαυτό του, εφόσον τα πρόσωπα αυτά βρίσκονται υπό την επιμέλεια ή την προστασία του δράστη βάσει νόμου, δικαστικής απόφασης ή πραγματικής κατάστασης, συνοικούν με τον δράστη ή έχουν μαζί του σχέση εργασίας ή υπηρεσίας, τιμωρείται: α) για την πράξη του άρθρου 308 παρ. 1 εδάφιο α΄, με φυλάκιση τουλάχιστον ενός έτους, β) για την πράξη του άρθρου 309, με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, γ) για την πράξη του άρθρου 310 παρ. 1 εδ. α΄, με φυλάκιση τουλάχιστον τριών ετών και αν επεδίωκε την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, με κάθειρξη και ε) για την πράξη του άρθρου 311, με κάθειρξη.
2. Οι ίδιες ποινές επιβάλλονται όταν η πράξη τελείται σε βάρος συζύγου κατά τη διάρκεια του γάμου ή σε βάρος συντρόφου κατά τη διάρκεια της συμβίωσης. Η τέλεση της πράξης σε βάρος εγκύου συνιστά επιβαρυντική περίπτωση.
3. Με την πρόκληση σωματικής βλάβης σε βάρος ανηλίκου κατά την παράγραφο 1 στοιχείο α΄ εξομοιώνεται και η τέλεση των πράξεων των προηγούμενων παραγράφων ενώπιον ανηλίκου.
4. Με την πρόκληση σωματικής βλάβης κατά την παράγραφο 1 στοιχείο γ΄ εξομοιώνεται και η μεθοδευμένη πρόκληση έντονου σωματικού πόνου ή σωματικής εξάντλησης επικίνδυνης για την υγεία, ή ψυχικού πόνου ικανού να επιφέρει σοβαρή ψυχική βλάβη, ιδίως με την παρατεταμένη απομόνωση σε βάρος των προσώπων της πρώτης παραγράφου.

Άρθρο 313
Συμπλοκή

Αν εξαιτίας συμπλοκής ή επίθεσης που έγινε από πολλούς επήλθε θάνατος ή βαριά σωματική βλάβη ανθρώπου, καθένας από εκείνους που πήραν μέρος στη συμπλοκή ή στην επίθεση τιμωρείται για μόνη τη συμμετοχή του σ’ αυτή με φυλάκιση έως τρία έτη ή χρηματική ποινή, εκτός αν έχει εμπλακεί χωρίς υπαιτιότητά του.

Άρθρο 314
Σωματική βλάβη από αμέλεια

1. Όποιος από αμέλεια προκαλεί σωματική κάκωση ή βλάβη της υγείας άλλου τιμωρείται με παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική ποινή ή φυλάκιση έως δύο έτη. Αν η σωματική βλάβη που προκλήθηκε είναι εντελώς ελαφρά, επιβάλλεται παροχή κοινωφελούς εργασίας ή χρηματική ποινή.
2. Για την ποινική δίωξη της πράξης της προηγούμενης παραγράφου απαιτείται έγκληση. Η δίωξη είναι αυτεπάγγελτη αν ο υπαίτιος ήταν υπόχρεος λόγω της υπηρεσίας ή του επαγγέλματός του να καταβάλει ιδιαίτερη επιμέλεια ή προσοχή. Ο οδηγός οχήματος εμπίπτει στο προηγούμενο εδάφιο μόνο όταν μεταφέρει επιβάτες ή πράγματα με σκοπό βιοπορισμού.

Άρθρο 315
Όποιος καταπείθει γυναίκα να υποβληθεί σε ακρωτηριασμό των γεννητικών της οργάνων τιμωρείται με φυλάκιση.

Άρθρα 316 – 321
(Καταργούνται)

 • 17 Μαρτίου 2019, 15:56 | Christopher

  Κατ’αρχήν συγχαίρω την προσπάθεια αυτή.

  Προβληματική διάταξη όσον αφορά την έρευνα των τροχαίων ατυχημάτων. Η διεξαγωγή προανάκρισης (στα τροχαία ατυχήματα σήμερα), ήτοι: α. μετάβαση προανακριτικού υπαλλήλου στον τόπο ατυχήματος, β.έκθεση αυτοψίας, γ.σχεδιάγραμμα, δ.μάρτυρες κτλ, έγγειται στο γεγονός του κατ’ αρχήν αυτεπάγγελτου χαρακτήρα του σημερινού 315 Π.Κ.
  Με την νέα διάταξη ο κατ’ έγκληση χαρακτήρας του τροχαίου ατυχήματος σωματικών βλαβών απαιτεί πρώτα έγκληση παθόντος (τραυματία) και μετά εκκίνηση προανάκρισης (πρβλ, χρόνος, αυτοψία, προανάκριση κ.τ.λ.), ίχνη πειστήρια αποδεικτικά στοιχεία θα έχουν δυστυχώς χαθεί.

 • 17 Μαρτίου 2019, 11:28 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ

  Πιστεύω πως πρέπει να προστεθεί διάταξη που να ποινικοποιεί της καταχρηστικές χειρουργικες επεμβάσεις. Όταν δηλαδή ο ιατρός εξαπατά τον ασθενή του προκειμένου να τον υποβάλλει σε χειρουργική επέμβαση για να επωφεληθεί ο ίδιος. Η διάταξη θα μπορούσε να έχει περίπου την εξής διατύπωση:

  Καταχρηστικές χειρουργικές επεμβάσεις

  1) Ιατρός του πείθει άλλον να υποβληθεί σε καταχρηστική χειρουργική επέμβαση ή προβαίνει στη διενέργεια καταχρηστικής χειρουργικής επέμβασης τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών, αφαίρεση της άδεια άσκησης επαγγέλματος για 5 χρόνια και έκπτωσή από τη δημόσια θέση την οποία τυχόν κατέχει.

  2) Αν η διενέργεια της καταχρηστικής χειρουργικής επέμβασης προκάλεσε στον παθόντα α) βαριά σωματική βλάβη επιβάλλεται κάθειρξη μέχρι 10 ετών β) το θάνατό του επιβάλλεται κάθειρξη τουλάχιστον έξι ετών.

  Καταχρηστική είναι η χειρουργική επέμβαση στην οποία υποβάλλεται κάποιος μετά από εν γνώσει του γιατρού ψευδή παράσταση της ύπαρξης ιατρικής ένδειξης που να δικαιολογεί τη διεξαγωγή χειρουργικής επέμβασης η μετά από την εν γνώσει του γιατρού ψευδή παράσταση υπάρχουσας σχετικής ιατρικής ένδειξης ως απόλυτης.

 • 17 Μαρτίου 2019, 11:18 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΕΥΑΓΓ. ΚΟΥΚΙΩΤΗΣ

  Θεώρω ότι θα η ποινή στο 310ΠΚ όταν ο δράστης επεδίωκε την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης θα πρέπει να είναι κάθειρξη και όχι κάθειρξη μέχρι δέκα ετών. Ενώ στην θανατηφόρα σωματική βλάβη του 311ΠΚ αν ο δράστης επεδίωκε την πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης και εξ αιτίας αυτής επήλθε θάνατος η ποινή θα πρέπει να είναι κάθειρξη τουλάχιστον δέκα ετών. Πρόκειται για πολύ άγρια εγκλήματα βίας που βρίσκονται κοντά στην ανθρωποκτονία και οι ποινές πρέπει να είναι μεγαλύτερες από αυτές του σχεδίου

 • 15 Μαρτίου 2019, 09:51 | Christiana

  Η διαταξη κινειται σε εντελως εσφαλμενη κατευθυνση καθως απαιτει απο εναν παθοντα ο οποιος ενδεχομενως να βρισκεται διασωληνωμενος για χρονικο διαστημα ανω του τριμηνου να υποβαλει εγκληση εντος τριμηνου και μαλιστα να πληρωσει για το παραδεκτο αυτης και παραβολο!!!! Πληρης δλδ προστασια του δραστη!
  Η ρεαλιστικη αντιμετωπιση των αδικηματων σωματικων βλαβων απο τροχαια, με βαση την καθημερινη δικαστηριακη πρακτικη,
  θα ηταν να ειναι καταρχας αυτεπαγγελτως διωκομενες ολες ανεξαιρετως, ακομα και για τους επαγγελματιες οδηγους, με δικαιωμα ομως δηλωσης του παθοντος εως την αμετακλητη εκδικαση της υποθεσης οτι δεν επιθυμει την ποινικη διωξη του υπαιτιου οδηγου, ετσι ωστε ειτε να τιθεται στο αρχειο η δικογραφια κατα την προδικασια, ειτε να παυει οριστικα η διωξη με αποφαση δικαστηριου.

 • 14 Μαρτίου 2019, 19:31 | Κώστας Δημητρίου

  στο α314 ΠΚ και ιδίως όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα, θα πρέπει να υπάρξει παραπάνω εξειδίκευση-αναφορά και ειδικότερα στο εξής:

  ότι από τη στιγμή που ο παθών αποζημιώνεται με βάση δικαστική απόφαση ή κατόπιν εξώδικου ή δικαστικού συμβιβασμού από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική εταιρία ή το επικουρικό κεφάλαιο (όταν υποκαθίσταται ως διάδοχο ασφαλιστικής εταιρίας ή λόγω του ότι το ζημιογόνο όχημα ήταν ανασφάλιστο), τότε παύει η ποινική δίωξη και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο χωρίς να χρειάζεται συναίνεση του παθόντος ή να αναπληρώνεται από την απλή δήλωση κατά την καταβολή της αποζημίωσης σε αυτόν στην σχετική απόδειξη εξόφλησης ότι δεν έχει άλλη αστική απαίτηση

  -> έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές το φαινόμενο να έχουμε καταβολή αποζημίωσης στον παθόντα και τελικά να οδηγείται και να ταλαιπωρείται ο υπαίτιος οδηγός στο ποινικό δικαστήριο κατηγορούμενος εκβιαστικά ή και πιεστικά και να αναγκάζεται ακόμα και να πληρώσει επιπλέον χρήματα ενίοτε καμιά φορά προκειμένου να προβεί στην δήλωση ο παθών ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη -> πρέπει να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση -> θα είναι και επ’ ωφελεία και της λειτουργίας των δικαστηρίων

 • 14 Μαρτίου 2019, 03:56 | αλεξιου βασιλειος

  σχετικα με το αρθο 315 θα ηταν καλυτερα η ποινη να ηταν δεκα ετη για καθε πραξη.αρχαιες παραδοσεις οπως η κλειτοριδεκτομη δεν καταργουνται με μικρες ποινες.ευχαριστω πολυ.

 • 13 Μαρτίου 2019, 10:24 | ΠΑΤΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

  Στα παραπάνω άρθρα, περί σωματικών βλαβών, πρέπει να αντιμετωπισθεί, αποτελεσματικά, και το θέμα της αποστολής «μπράβων», που είναι και επίκαιρο στις ημέρες μας, οι οποίοι προκαλούν απλές, επικίνδυνες ή βαριές σωματικές βλάβες στο θύμα τους, να τιμωρούνται σαν ειδική περίπτωση, φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί, με κάθειρξη. Με κάθειρξη, επίσης να τιμωρούνται όταν δύο τουλάχιστον ενωμένοι, δράστες, επιτίθενται και προκαλούν σωματικές βλάβες σε ένα θύμα.
  Παρατηρώ, σε πολλά εγκλήματα, πέραν αυτών που αφορούν τις σωματικές βλάβες, μεγάλη μείωση των προβλεπομένων ποινών. Γιατί, με ποιό σκεπτικό έγινε αυτό; Πιστεύετε ότι έτσι θα μειωθεί η εγκληματικότητα; Αυτό είναι αδιανόητο, να συμβεί. Αντίθετα θα ενθαρρύνει τους κακοποιούς, στην διάπραξη εγκλημάτων. Την εποχή που η εγκληματικότητα, παρουσιάζει μεγάλη αύξηση και με ανοδικές τάσεις, ο ποινές πρέπει να γίνουν περισσότερο αυστηρές.

 • 10 Μαρτίου 2019, 21:28 | Theodore

  Ανάλογα τη βαρύτητα των βλαβών που προκλήθηκαν πρέπει να είναι και η ποινη

  Για παράδειγμα αν κάποιος προξένησε βλάβες που καθιστούν κάποιον ανίκανο προς εργασία για το υπόλοιπο της ζωής του θα πρέπει να αποζημιώσει για το υπόλοιπο της ζωής του παθοντως τουλάχιστον με τον τρέχον μηνιαίο μισθό εφ όρου ζωής αν υπάρχει μηνιαίος μισθος ή τον κατώτατο μισθό αν δεν υπάρχει, και εφ όσον η βλάβη προέρχεται από αμέλεια. Αν προέρχεται από πρόθεση, η όφελος εκτός της αποζημίωσης θα πρέπει να υπάρχει και ποινή φυλάκισης τουλάχιστον 2 μήνες ανά έτος αναπηρίας σε αμέλεια η 4 μήνες ανά έτος αναπηρίας σε προθεση

Σχολιάστε

Πριν υποβάλλετε το σχόλιο σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε τα παρακάτω στοιχεία * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Όροι Συμμετοχής

 1. Φροντίστε να διατυπώνετε προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διαβούλευση ζήτημα. Προφανώς κάθε ζήτημα εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο αλλά ο δημόσιος διάλογος διευκολύνεται με στοχευμένες και συγκεκριμένες προτάσεις και παρεμβάσεις.
 2. Φροντίστε να διατυπώνετε τις προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις με τρόπο σύντομο και περιεκτικό.
 3. Προσπαθήστε να τεκμηριώνετε αυτά που γράφετε με αναφορές, παραπομπές σε άλλα κείμενα, υλικό ή συνδέσμους με αντίστοιχο περιεχόμενο, εκτός αν η χρήση τους είναι καταχρηστική και στην περίπτωση αυτή θα αφαιρούνται.
 4. Βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο που υποβάλετε δεν προσβάλλει δικαιώματα άλλων προσώπων.
 5. Είναι γόνιμο να υπάρχει ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων αλλά είναι σημαντικό για την ποιότητα και αποτελεσματικότητα του διαλόγου να αποφεύγονται οι προσωπικές αντιπαραθέσεις με άλλους συμμετέχοντες.
 6. Προτάσεις, σχόλια, υπερσύνδεσμοι ή οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο, τα οποία διατυπώνονται σε γλώσσα και με τρόπο υβριστικό, χυδαίο ή περιέχουν ή υποκινούν μισαλλοδοξία και διακρίσεις που βασίζονται σε φύλο, ηλικία, σεξουαλικό προσανατολισμό, φυλετική ή εθνική καταγωγή ή θρησκευτικές πεποιθήσεις δεν θα δημοσιεύονται στο OpenGov.gr. Επίσης δε θα δημοσιεύονται σχόλια τα οποία παραπέμπουν σε άλλους δικτυακούς τόπους για λόγους διαφήμισης, δημοσιότητας ή οποιονδήποτε άλλο σκοπό που κρίνεται από το OpenGov.gr ως καταχρηστικός.
 7. Οι προτάσεις, σχόλια ή ερωτήσεις που υποβάλετε υπόκεινται σε έλεγχο ως προς την τήρηση των παρόντων όρων χρήσης και συμμετοχής.
 8. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη χρήση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου για ενημερωτικούς λόγους σχετικούς με τους στόχους του OpenGov.gr.
 9. Με τη συμμετοχή σας αποδέχεστε τη διάθεση των προτάσεων, σχολίων ή ερωτήσεων που υποβάλετε με την άδεια «Creative Commons».