• Σχόλιο του χρήστη 'Αναστάσιος' | 12 Μαρτίου 2019, 13:58

    Η προθεσμία των 8 ημερών για καθαρογραφή των πρακτικών είναι παράλογα μικρή και ανέφικτο να τηρηθεί. Πρέπει να προβλεφθεί προθεσμία 1 ή 2 μηνών, με εξαίρεση ορισμένες υποθέσεις πχ αναβολές, κρατούμενοι, παραγραφές.