• Σχόλιο του χρήστη 'Επιπυραγός Ιωάννης Ψαθάς' | 13 Μαρτίου 2019, 13:55

    Με την ιδιότητα μου, ως Αξιωματικός του Π.Σ. που ασχολούμαι ενεργά με την διερεύνηση πυρκαγιών στα πλαίσια προανάκρισης, θα ήθελα να σχολιάσω τα εξής: Η μετατροπή του υφιστάμενου δυνητικού κινδύνου (αν μπορεί να προκύψει κίνδυνος) από την επέκταση μιας πυρκαγιάς σε κίνδυνο εκ του αποτελέσματος (αν προκύψει κίνδυνος) κατά τη γνώμη μου θα επιφέρει πολλαπλές δυσμενείς επιπτώσεις τόσο στις διαδικασίες της διερεύνησης εμπρησμών, όσο στη ποινική δίωξη των εμπρηστών στη χώρα μας (Αρθ. 264 & 265). Αιτιολογώντας, αρχικά ως κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, διωκόμενο αυτεπαγγέλτως και σύμφωνα με τη Νομολογία εκ του ορισμού της η πυρκαγιά, εμπεριέχει τη δυνητική διακινδύνευση καθώς έχει τάσεις εξάπλωσης και δεν μπορεί εύκολα να κατασβεστεί. Η μετατροπή του κινδύνου από αφηρημένη έννοια διακινδύνευσης σε υπαρκτή θα οδηγήσει στο διαχωρισμό των πυρκαγιών με βάση την επίσης αόριστη και επηρεαζόμενη από πολλούς παράγοντες δυνατότητα καταστολής τους. Ως προς τη ποινική δίωξη εμπρηστών θα ήθελα να παραθέσω ενδεικτικά παραδείγματα. Με ποιο άρθρο θα διωχθεί κάποιος που θα προκαλέσει εμπρησμό από πρόθεση αυτοκινήτου ή οικίας από τον οποίο δεν θα προκύψει κοινός κίνδυνος σε ξένα πράγματα ή κίνδυνος σε άνθρωπο κτλ.; Με δεδομένο ότι η πλειοψηφία των δασικών πυρκαγιών που εκδηλώνονται στην Ελλάδα αφορούν «μικρής» έκτασης πυρκαγιές, από τις διαδικασίες διερεύνησης των οποίων όμως προκύπτουν κατ' εξακολούθηση εμπρησμοί που οδηγούν στους δράστες. Για ποιο λόγο οι ποινικές διώξεις αυτών θα γίνονται σε βαθμό πλημμελήματος αντί κακουργήματος που ισχύει, στις περιπτώσεις που προκαλέσουν εμπρησμό από πρόθεση σε δάσος ή δασική έκταση, «μικρής» έκτασης από τον οποίο δεν προέκυψε κίνδυνος σε άνθρωπο ή σημαντικές βλάβες σε υποδομές κοινής ωφέλειας κτλ.; Εν κατακλείδι αφενός επικροτώ τον σχεδιαζόμενο διαχωρισμό του κινδύνου ανθρώπου με την βαριά σωματική βλάβη και τον θάνατο ενός ή μεγάλου αριθμού ανθρώπων, αφετέρου όμως πιστεύω ότι θα πρέπει να εξεταστεί περισσότερο η μετατροπή του υφιστάμενου δυνητικού κινδύνου. Με σεβασμό.