• Σχόλιο του χρήστη 'ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΩΤΣΙΟΥ' | 13 Μαρτίου 2019, 13:09

    άρθρο 473. Πρέπει να προβλεφθεί ότι η προθεσμία άσκησης της αναιρέσεως άρχεται από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως στον κατηγορούμενο ( ή σε αντίκλητο). Είναι γνωστό ότι η καθαρογραφή μίας ποινικής αποφάσεως μπορεί να καθυστερήσει από 1 μήνα έως και 2 έτη από την έκδοσή της, με αποτέλεσμα να είναι τουλάχιστον δυσχερής η έγκαιρη ενημέρωση του κατηγορουμένου για τον χρόνο καθαρογραφής και καταχώρησής της και της εξ αυτής έναρξης της πολύ σύντομης προθεσμίας (ειδικά όταν απόφαση Δικαστηρίου τόπου ετέρου από αυτόν της κατοικίας του),με αποτέλεσμα να "χάνεται" η προθεσμία αναιρέσεως επειδή ο κατηγορούμενος δεν ενημερώθηκε εγκαίρως για την καταχώρηση της ποινικής αποφάσεως στο Ειδικό Βιβλίο. Πρέπει επομένως να προβλεφθεί μία είδους κοινοποίηση αυτής, έστω και ηλεκτρονική, ώστε να δύναται αυτός να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του.