• Σχόλιο του χρήστη 'Κατερίνα Π' | 13 Μαρτίου 2019, 17:44

    Στο άρθρο 143 παρ. 6, φωνοληψία, της διεξαγόμενης στο ακροατήριο δίκης, να έχει το δικαίωμα, να προβεί, επίσης κάθε ενδιαφερόμενος, μηνυτής ή εγκαλών, ανεξάρτητα αν παρέστη ως πολιτικώς ενάγων, αλλά και κάθε μάρτυρας. Θεωρώ περιττό, να ενημερώσει το δικαστήριο, σε κάθε περίπτωση ο ενεργών τη φωνοληψία και την εγγραφή του γεγονότος στα Πρακτικά. Για ποιό λόγο, είναι απαραίτητη η ενημέρωση αυτή; Αφού πρόκειται για διεξαγόμενη δίκη, στο ακροατήριο, δημόσια. Να είναι σε θέση ο καθένας, να αποδεικνύει τα όσα ελέχθησαν στο ακροατήριο, σε κάθε περίπτωση και να συγκρίνονται, τυχόν διαφορές μεταξύ πρακτικών και όσων ακούστηκαν στη δίκη.