• Σχόλιο του χρήστη 'ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΝΑΣΤΑΣΗΣ' | 14 Μαρτίου 2019, 19:52

    Κατ' αρχάς θεωρώ ότι πρόκειται περί πρότασης που δεν αρμόζει σε δικονομικούς κώδικες φιλελεύθερων δημοκρατιών, όπου η δικαστική ανεξαρτησία και αμεροληψία αποτελεί δεδομένο αιώνων και αγώνων και όπου η κρίση του δικαστή ελέγχεται για την ορθότητά της σε πολλές βαθμίδες. Αντίθετα, μετατρέπει τις ανωτέρω έννοιες σε ζητούμενο, καλλιεργεί την καχυποψία και παρέχει σχεδόν οργουελικής έμπνευσης δυνατότητες σε όσους την αμφισβητούν.... Κατά τα λοιπά, μία μόνον επισήμανση, όσον αφορά τα αμιγώς δικονομικά: όπως είναι διατυπωμένη η σχετική πρόταση, η δυνατότητα καταγραφής της διαδικασίας χωρίς την άδεια μάλιστα του Δικαστή, αλλά με απλή γνωστοποίηση, τοποθετείται συστηματικά στο άρθρο 142 ΚΠΔ, που εντάσσεται στο κεφάλαιο περί διαδικαστικών πράξεων (138 επ ΚΠΔ), ούτε καν στο κεφάλαιο για τη διαδικασία στο ακροατήριο και της δημοσιότητα αυτής, που στον ΚΠΔ ρυθμίζεται στα άρθρα 329 επ. Η καταγραφή, δηλαδή της συνεδρίασης εξισώνεται με τη δικαστική απόφαση, αφού και η τελευταία είναι κι αυτή μια διαδικαστική πράξη.....