• Σχόλιο του χρήστη 'Κώστας Δημητρίου' | 14 Μαρτίου 2019, 19:31

    στο α314 ΠΚ και ιδίως όσον αφορά τα τροχαία ατυχήματα, θα πρέπει να υπάρξει παραπάνω εξειδίκευση-αναφορά και ειδικότερα στο εξής: ότι από τη στιγμή που ο παθών αποζημιώνεται με βάση δικαστική απόφαση ή κατόπιν εξώδικου ή δικαστικού συμβιβασμού από τον υπαίτιο ή την ασφαλιστική εταιρία ή το επικουρικό κεφάλαιο (όταν υποκαθίσταται ως διάδοχο ασφαλιστικής εταιρίας ή λόγω του ότι το ζημιογόνο όχημα ήταν ανασφάλιστο), τότε παύει η ποινική δίωξη και η υπόθεση τίθεται στο αρχείο χωρίς να χρειάζεται συναίνεση του παθόντος ή να αναπληρώνεται από την απλή δήλωση κατά την καταβολή της αποζημίωσης σε αυτόν στην σχετική απόδειξη εξόφλησης ότι δεν έχει άλλη αστική απαίτηση -> έχει παρατηρηθεί αρκετές φορές το φαινόμενο να έχουμε καταβολή αποζημίωσης στον παθόντα και τελικά να οδηγείται και να ταλαιπωρείται ο υπαίτιος οδηγός στο ποινικό δικαστήριο κατηγορούμενος εκβιαστικά ή και πιεστικά και να αναγκάζεται ακόμα και να πληρώσει επιπλέον χρήματα ενίοτε καμιά φορά προκειμένου να προβεί στην δήλωση ο παθών ότι δεν επιθυμεί την ποινική δίωξη -> πρέπει να σταματήσει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση -> θα είναι και επ' ωφελεία και της λειτουργίας των δικαστηρίων