• Σχόλιο του χρήστη 'Γιώργος' | 16 Μαρτίου 2019, 12:34

    Σε κάποια ποινικά δικαστήρια ο γραμματέας ανεβαίνει στην έδρα κάθε 2-3 ημέρες. Αν μάλιστα υπάρξει κάποια διακοπή για άλλη μέρα μπορεί να ανεβαίνει και συνεχόμενες ημέρες. Απαιτείται τουλάχιστον μία ημέρα μόνο για να γραφούν τα αποσπάσματα . Επιπλέον θα πρέπει να εξυπηρετηθεί το κοινό, να γίνουν αρχεία και να πραγματοποιηθούν πολλές άλλες χρονοβόρες εργασίας. Και όλα αυτά την στιγμή που σε κάποια τμήματα υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Η προθεσμία των 8 ημερών για καθαρογραφή των πρακτικών είναι παράλογα μικρή και ανέφικτο να τηρηθεί. Απαιτείται χρόνος τουλάχιστον ενός μηνός. Επίσης πρέπει να προβλεφθεί ρητά ποιες αποφάσεις καθαρογράφονται και προκειμένου να επισπεφθούν οι διαδικασίες να περιοριστεί ο αριθμός αυτών που πρέπει να καθαρογραφούν. Η δυνατότητα φωνοληψίας της διαδικασίας με πρόχειρα μέσα από τον γραμματέα έδρας πχ. ηχογράφηση από το κινητό του θεωρώ ότι είναι πολύ σωστή και απαραίτητη .